Gå til indhold

Praksisfaglighed i læreruddannelsen

Kom til konference og få viden om praksisfaglighed og didaktiske greb, der kan gøre din undervisning på læreruddannelsen mere praksisfaglig

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 14. oktober 2021
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

1. oktober 2021

Pris

Gratis

Målgruppe

Konferencen henvender sig til undervisere på læreruddannelsen.

Tilmeld dig her

Om konferencen

Praksisfaglighed som begreb blev introduceret af Børne- og Undervisningsministeriet i 2018 og havde til formål dels at sikre, at undervisningen i udskolingen blev mere alsidig og dels, at flere elever blev motiverede for en (erhvervsfaglig) ungdomsuddannelse. Endvidere skal lærerne vurdere elevernes praksisfaglige kompetencer i elevernes uddannelsesparathed i 8. klasse.

Praksisfaglighed kan anskues bredt som et særligt perspektiv, hvor læring foregår gennem kroppen, sanserne og indtryk fra omverdenen, og hvor skabelse af objekter får form i en fysisk eller virtuel virkelighed. Praksisfaglighed kræver mestring af kropslige kompetencer, af fagets regler, krav, æstetik og etik samt af samarbejdsformer, sprog og praksisser inden for faget og på tværs af fagligheder.

Læreruddannelsen må således forberede de studerende til at kunne inddrage praksisfaglighed i deres kommende undervisning og anvende en didaktik, der understøtter arbejdet med praksisfaglighed – ikke bare som indhold, men som tilgang til undervisning også på uddannelsen. Men hvordan gør vi det? Hvad betyder det for vores undervisning på læreruddannelsen?

Et udviklingsarbejde på samtlige professionshøjskoler har i perioden 2019-2021 med baggrund i de praktisk-musiske fag udviklet almendidaktiske greb til styrkelse af praksisfaglighed til brug i alle læreruddannelsens fag.

På konferencen formidles og drøftes projektets resultater, og eksterne bidragsydere præsenterer viden om praksisfaglighed fra andre forskningsprojekter.

Max 100 deltagere.

Program

09.00

Mingle-kaffe-ankomst

09.30

Praksisfaglighed i læreruddannelsen

v. projektledere lektor Bolette Kremmer Hansen og lektor, ph.d. Jesper Juellund Jensen

10.00

Teori og praksisdidaktik

v. ph.d., lektor Lars Emmerik Damgaard Knudsen, DPU, Aarhus Universitet

11.15

Workshops – didaktisk 1

12.15

Frokost inkl. posterpræsentation

13.30

Æstetiske perspektiver på praksisfaglighed

v. professor Julie Borup Jensen, AAU

14.45

Workshops – didaktisk 2

15.45

Afrunding

De didaktiske workshops præsenterer og udfolder resultater fra konkrete projekter i forskellige fag i læreruddannelsen.

Konferencen er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og deltagelse er derfor gratis.

Kontakt

Bolette Kremmer Hansen

Lektor

+45 51 63 26 73