Gå til indhold

Information om coronavirus

Ph.d.-forsvar: Engagerende undervisning – set i et elevperspektiv

Fredag d. 21. februar forsvarer cand. pæd. i pædagogisk sociologi, Hilde Ulvseth, sin ph.d.-afhandling ‘Engagerende undervisning - set i et elevperspektiv’.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Projektet er et mixed methods projekt, der genbeskriver engagementsbegrebet, undersøger elevers oplevelse af eget engagement samt undervisningens betydning for dette. Derudover har ambitionen været at nuancere forståelsen af forholdet mellem engagement og deltagelse.

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet
  • Leder Janne Hedegaard Hansen, Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge (formand)

Hovedvejleder:

Professor Emerita Susan Tetler, DPU, Aarhus Universitet

Medvejleder:

Professor Jens Rasmussen, DPU, Aarhus Universitet

Forsvaret ledes af lektor Kirsten Elisa Petersen, DPU, Aarhus Universitet

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos DPU, Tuborgvej 164, bygning A, lokale 307e sekretariatet.