Gå til indhold

Information om coronavirus

Ny Viden om Erhvervsuddannelser 2020

Attraktive læringsmiljøer på erhvervsuddannelserne - online konference

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 12. november 2020
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Pris

Hele konferencen: 500 kr. En enkelt workshop: 250 kr.

Attraktive læringsmiljøer og mere og bedre undervisning. Sådan lyder nogle af ambitionerne i erhvervsuddannelsesreformen fra 2015. En anden ambition i reformen er, at andelen af elever der fuldfører en erhvervsuddannelse, skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025. Målet for 2020 ser dog ud til at være svært at opnå da de seneste tal melder om en fuldførelse på ca. 46 pct.

Derfor inviterer Nationalt Center for Erhvervspædagogik til konference, hvor vi sammen skal finde svar på hvordan vi kan skabe et godt læringsmiljø og en god undervisning, der styrker elevernes deltagelsesmuligheder og læring og sikrer at flere gennemfører deres erhvervsuddannelse.

På konferencen præsenteres den nyeste viden om, hvad kan der medvirke til at skabe gode læringsmiljøer på erhvervsuddannelserne – både fra forskningen og fra udviklingsprojekter på skolerne. Ligeledes vil der være rig mulighed for at få indblik i og blive inspireret af de nyeste pædagogiske udviklingstendenser, der lige nu udfolder sig i erhvervsskolesektoren og på arbejdsmarkedet. Der vil b.la. blive stillet skarpt på temaer som digitale læreprocesser, bæredygtighed, skolepraktik samt spørgsmålet om hvad, der kan være med til fremadrettet at styrke læringsmiljøet og gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive og relevante.

Nationalt Center for Erhvervspædagogik inviterer hermed til en spændende konference med diskussion, inspiration og videndeling.
Konferencen afholdes online, derfor vil du som deltager få tilsendt links til de forskellige dele af konferencen. Vi vil anvende programmet Zoom, det kan derfor være en fordel, at du inden tilmeldingen tjekker om du kan tilgå dette program. Zoom kan hentes til både computer, telefon og tablet, du kan hente programmet og læse mere om det her: https://zoom.us/download

PRAKTISK

Du har ved tilmeldingen mulighed for at tilmelde dig en eller to workshops og plenumdelen. Deltagelse i hele konferencen koster 500 kr, mens det koster 250 for deltagelse i en enkelt workshop. Det vil være muligt at tilmelde sig en enkelt workshop.

Du kan læse mere om dagens program herunder.

Program

09.00

Introduktion til formatet, velkommen til årets NVE-konference

v/ Camilla Hutters, centerleder, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

09.10

Erhvervsuddannelser til fremtiden.

v/ Camilla Mehlsen, rådgiver i Mehlsen Media med speciale i digital medieadfærd, forfatter til flere bøger om unge og digitalisering, senest Homo Futura
Hvad er afgørende at lære i en tid med fake news, robotter og kunstig intelligens? Og hvad skal erhvervsuddannelserne tage højde for, hvis de også vil skabe attraktive uddannelser og dygtige faglærte fremover? Camilla Mehlsen fortæller om digitale tendenser, der påvirker uddannelse og arbejdsmarked, og hun præsenterer en model med 7 kompetencer, der kan give et fælles sprog for fremtidens kompetencer og en strategisk retning for erhvervsskolers udvikling med at skabe attraktive læringsmiljøer.

09.25

Hvordan ruster erhvervsuddannelserne sig til fremtiden?

En samtale mellem Camilla Mehlsen og Arnt Vestergaard Louw

Med udgangspunkt i Camilla Mehlsens oplæg vil Arnt Vestergaard Louw, lektor ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet kommentere og gmed Camilla Mehlsen. Omdrejningspunktet for denne samtale er, hvad erhvervsuddannelserne skal gøre for at skabe attraktive læringsmiljøer og dygtige faglærte fremover

10.05

Kort pause

10.15

SAMTALE: Hvordan skaber vi både attraktive læringsmiljøer på EUD og kvalificerede faglærte?

Hvad er erhvervsuddannelsernes særlige rolle i samfundet og hvordan sikrer vi at fremtidens faglærte uddannes til fremtidens kompetencebehov? Samtalen faciliteres af centerleder Camilla Hutters Nationalt Center for Erhvervspædagogik

En samtale mellem Stefan Hermann, Rektor, Københavns Professionshøjskole og Jakob Brandt, Adm. Direktør, SMVDanmark, Camilla Saebel, NEXT og Nanna Højlund, Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Samtalen faciliteres af centerleder Camilla Hutters Nationalt Center for Erhvervspædagogik

11.00

Kåring af årets afgangsprojekt fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

v/ Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister

De tre bedste afgangsprojekter fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik præmieres.

Vinderne udvælges blandt afgangsprojekter fra alle dele af landet og afspejler dermed mangfoldigheden blandt projekterne fra 2019. Afgangsprojekterne er illustrative billeder på lærerarbejdet på landets erhvervsskoler, og hvert projekt udmærker sig blandt andet ved deres indsigtsfulde analyser af de problemstillinger og udviklingsmuligheder, der er rundt omkring på erhvervsskolerne.

Læs mere om Årets DEP-opgave på www.depopgave.dk, hvor du også kan finde de nominerede afgangsprojekter.

11.30

Frokostpause

12.00

Workshops

Denne del af konferencen foregår via Zoom, så alle har mulighed for at bidrage med egne erfaringer, meninger og holdninger. Efter tilmeldingen bliver der sendt et link ud til de(n) workshop(s) man har tilmeldt sig.

Det overordnede tema for den første workshoprunde er ”Udvikling af skolernes læringsmiljø”. Disse workshops retter sig mod pædagogiske ledere og andre personer med et strategisk og ledelsesmæssigt ansvar i de erhvervsrettede uddannelser

13.30

Pause

14.30

Workshops

Denne del af konferencen foregår via Zoom, så alle deltagere har mulighed for at bidrage med egne erfaringer, meninger og holdninger.

Alle workshops i denne runde har det pædagogiske og didaktiske som hovedfokus, og retter sig mod lærere, uddannelseskonsulenter og pædagogiske ledere og andre med ansvar eller interesse for udvikling af undervisningen på erhvervsuddannelserne

Workshops 12.00-13.30

Skoleudvikling i praksis

Erhvervsskolerne er dynamiske centre i lokalområderne der både skal styrke det lokale erhvervsliv med dygtige faglærte medarbejdere og samtidig skal de leve op til udefrakommende krav om digitalisering, effektivisering, undervisning af meget forskellige elevprofiler og have en involverende pædagogik der både imødegår frafald og sikrer kompetente faglærte.

I udkantsområder har man ofte skulle udvikle modeller til at imødegå dette ved f.eks. elever fra flere hovedforløb undervises på samme tid, en fleksibilitet i afviklingen med åbne værksteder og sikre et højt elevengagement så eleverne møder op.

På CELF har man imødegået disse krav ved de sidste par år at udvikle en samlet ”Dynamisk flowmodel” som sikrer en ledelsesmæssig forankring af læringen, en stram styring af målpinde og øvrige læringsmål, en differentiering af undervisningen i fht. forskellige elevprofiler, selvinstruerende materiale til eleverne og en kompetenceudvikling lærerne så de både fungerer som fageksperter, men også er facilitatorer af elevernes selvstændig læring.

Bidragsydere:

Per Kjeldgaard Mortensen, Pædagogisk konsulent, CELF
Workshoppen faciliteres af René Nordin Bloch, lektor, NCE, Københavns Professionshøjskole

Et godt læringsmiljø i skolepraktikken

Forårets nedgang i økonomien har i mange brancher medført en tilsvarende nedgang i antallet af praktikpladser. Derfor er der på mange praktikcentre fyldt godt op med elever. Denne situation har skabt et fornyet behov for viden om, hvordan praktikcentrene kan skabe et godt socialt miljø, sideløbende med den faglige uddannelse af eleverne og støtten til det praktikpladsopsøgende arbejde. Derfor kan du i denne workshop få inspiration til, hvordan man styrker både det sociale miljø og det faglige engagement hos eleverne på praktikcentrene.

Bidragsydere:

Flemming Meldgaard, SKP-instuktør, Praktikcenteret Herningsholm Erhvervsskole
Andreas Andersen, Praktikcenter-instruktør på Praktikcenter TEC
Per Larsen, Uddannelseskonsulent på Praktikcenter TEC

Workshoppen faciliteres af Jan Bisgaard, Lektor, NCE; Københavns Professionshøjskole

Frafald, fastholdelse og øget gennemførsel hos unge voksne på EUD

Frafald, rekruttering og øget gennemførelse har i en årrække været centrale temaer i diskussionen om erhvervsuddannelserne. Med afsæt i den nyeste frafaldsforskning vil vi på denne workshop i fællesskab blive klogere på, hvad baggrunden for frafald blandt unge voksne er, og hvordan man konkret kan arbejde med fastholdelse på erhvervsskolerne.

Bidragsydere:

Susanne Gottlieb, Videnskabelig assistent, DPU, Aarhus Universitet
Sanne Rod Andreasen og Dorte Søndermølle Jensen, vejledere, Campus Vejle

Workshoppen faciliteres af Claus Bo Jørgensen, Lektor, NCE, Københavns Professionshøjskole

Workshops 14.30-16.00

Bæredygtig undervisning på erhvervsuddannelserne

Uddannelse for bæredygtig udvikling har være på dagsordenen i mange år. Men nu rykker erhvervsuddannelserne. Kom og få inspiration til, hvordan jeres skole kan skabe en kulturændring, der nytænker skolens rolle og udvikler jeres uddannelser på en måde, som både styrker elevernes engagement og bidrager til udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Bidragsydere:

Anne-Birgitte Agger, Direktør på Hotel og Restaurantskolen i København
Suna Christensen, Antropolog, ph.d. og skolekonsulent

Workshoppen faciliteres af Jan Bisgaard, Lektor, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Digitale læreprocesser i de erhvervsrettede uddannelser

På denne workshop vil vi beskæftige os med spørgsmålet om, hvordan digitale læremidler og gode didaktiske designs kan bygge bro mellem skole og praktik. Men afsæt i både forskningen og praksiserfaringer dykker vi ned i de muligheder digitale værktøjer har for læreprocesser i den digitaliserede erhvervsskole.

Bidragsydere:

Roland Hachmann, Ph.D. Lektor, UC Syd
Axel Hoppe, Videnscenterchef, Center for IT i Undervisning
Mark Arpe Mortensen, underviser, Sosu Syd

Workshoppen faciliteres af Hanne Søgaard, Lektor, Københavns Professionshøjskole

Eksperimenter og Makerspaces

Vi lever i en digitaliseret verden. Det er ikke mindst tilfældet for eleverne på erhvervsuddannelserne. De skal ikke alene kunne bruge teknologierne, men også forstå dem, arbejde kritisk og konstruktivt med dem.
Det kræver læringsrum, hvor eleverne selv kan designe og konstruere digitale løsninger og på den måde tilgå og afkode, hvordan digitale teknologier bliver en del af deres fremtid.

Makerspaces er læringsrum, hvor der er særligt fokus på innovative design- og læreprocesser med digitale teknologier.

Hvordan arbejder vi med teknologi og innovation i Future Lab på Tradium?:
Klaus Møller Kristensen, Lektor og FutureLab instruktør, Tradium

Teknologi i øjenhøjde – læring med ting og kreativitet!
Malte von Sehested, Didaktisk it-konsulent, Future ClassRoom, KP

Workshoppen faciliteres af Jan Christensen, Adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Faglig Stolthed

Kom og bliv klogere på og vær med til at diskutere faglig stolthed i erhvervsuddannelserne.
KP og VIA præsenterer ny viden om faglig stolthed i erhvervsuddannelserne og derefter præsenterer en skole et undervisningsforløb, der understøtter elevernes faglige stolthed.

Bidragsydere:

Berit Brøndum Troels, underviser, Mercantec.
Jeppe Egedal, projektleder, VIA

Workshoppen faciliteres af Henrik Hersom, lektor, NCE, Københavns Professionshøjskole

Kontaktperson

Signe Roslef Rieland

Adjunkt

+45 51 38 03 55