Gå til indhold

Neuropædagogik i social- og specialpædagogikken

Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland inviterer medlemmer, undervisere, samarbejdspartnere, interessenter og studerende til årets konference om social- og specialpædagogik

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 26. april 2023
Kl. 09.30 - 15.30

Pris

Gratis

Tilmeld

Program

09.30

Ankomst, croissant samt kaffe, te og vand

09.45

Velkomst og præsentation af program

v/Anna C. Engers uddannelsesleder, Pædagoguddannelsen, KP samt Lars Petersen, formand, Socialpædagogerne Storkøbenhavn

10.00

Introduktion til neuropsykologien indenfor det social- og specialpædagogiske felt

V/Ann Elisabeth Knudsen, ekspert i neuropsykologi, cand.mag. og lektor

10.55

Kort pause

11.05

Hvordan kan der arbejdes med neuropædagogik i en social- og specialpædagogisk praksis?

V/Bente Juul, neuropædagog, PD i psykologi, certificeret Coach

12.00

Frokost

12.45

Masterclasses 1 - 4 (se længere nede på siden)

14.15

Pause, frugt, kage samt kaffe, te og vand

14.25

Store forventninger til menneskehjernens plasticitet: Hvorfor er neurovidenskab blevet vor tids pædagogiske løsen?

v/Steen Nepper Larsen, Lektor i Uddannelsesvidenskab ved DPU. Campus Emdrup, AU. Forfatter og kritiker

15.25

Tak for i dag

v/ Thomas Svendsen, faglig sekretær Socialpædagogerne Nordsjælland

Masterclasses

v/Mia Lund Kongsbak, adjunkt og cand. pæd. i pædagogisk psykologi, Københavns Professionshøjskole Videreuddannelse

I denne workshop vil deltagerne bliver præsenteret for, hvordan man med udgangspunkt i Susan Harts neuroaffektive udviklingspsykologi kan forstå vrede og udadreagerende adfærd.

Deltagerne vil blive introduceret til den følelsesmæssige udvikling samt præsenteret for en række aktiviteter og lege som kan bruges til at styrke den følelsesmæssige udvikling.

v/Henriette Hjuler, pædagog i Bofællesskab under Trekløveret og Annette Thye, Fagligleder, Center for Botilbud og Beskæftigelse

I denne workshop retter vi blikket mod nogle af de tiltag, vi har taget til os for at neuropædagogikken lever.

Neuropædagogik er en prioriteret opgave hos os, hvor vi ser neuropædagogik ud fra en forståelsesramme for den faglige og individuelle indsats til borgere med udviklingshandicap.

v/Jeannette Petersen, socialpædagog i Sans og Snoezel og anden
medarbejder fra JAC Vestegnen.

Denne workshop har fokus på hvordan neuropædagogik skaber forudsætninger for borgernes udvikling og trivsel. Vi har fokus på sanseintegration og sansestimulerende aktiviteter, og vi bruger vores viden om hjernen og nervesystemet som pædagogiske værktøjer i dette arbejde.

v/ Regina Knigge, Teamkoordinator & Rasmus Vestergaard Madsen, Socialpædagog, Ungecenter Porten, Hvidovre.

I denne workshop præsenteres hvordan Porten har brugt neuropædagogik i arbejdet med at skabe tryghed, trivsel og udvikling for en ung med atypisk autisme. Vi vil berøre det teoretiske fundament, som vi arbejder ud fra og igennem en case gennemgå, hvordan vi har skabt fremskridt samt hvordan vi ønsker at udvikle vores neuropædagogiske praksis.

Kontaktperson

Tim Vikær Andersen

Lektor

+45 41 89 80 16