Gå til indhold

Når koden er knækket

Engagement og læsning med fordybelse

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 19. januar 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist:

18. oktober 2021

Pris

1.850 kr. + moms

Tilmelding

Der optages efter først-til-mølle-princippet

Tilmeld

Program

08.30

Indskrivning og morgenkaffe/te

09.00

Velkomst

Velkomst, fællessang og musikalsk indslag ved studerende fra KP’s Læreruddannelse under ledelse af lektor Gorm Bülow Karrebæk

09.30

Fælles oplæg: Motivation i det undersøgende litteraturarbejde

Med afsæt i resultater fra storskalaprojektet Bedre kvalitet i dansk og matematik diskuterer oplægget, hvad der fremmer og hindrer elevengagement i det undersøgende litteraturarbejde. Oplægget trækker både på litteraturteoretiske perspektiver og nyere empirisk forskning i elevmotivation. Udgangspunktet er, at litterær motivation ikke er en statisk størrelse, som eleven har eller mangler, men et dynamisk forhold, som læreren hele tiden har mulighed for at arbejde med gennem litteraturdidaktiske valg.

v/ Tom Steffensen, Docent, KP

10.30

Kaffepause

11.00

Fælles oplæg: Jagten på den litterære dybdelæsning

Den selvstændige stillelæsning af romaner – både under værklæsningsforløb og frilæsningstiltag – stiller store krav til læsefordybelsen. Men hvad vil det egentlig sige at fordybe sig i læsning af længere skønlitterære tekster? Og hvad kan vi gøre for både at styrke elevernes litterære dybdelæsningskompetence og deres lyst til at fordybe sig i romanlæsning?
Oplægget tager udgangspunkt i ph.d.-projektet ’Læsning og fordybelse’ og præsenterer bl.a. undervisningsforløbet ’Romanjagt’.

v/ Kristiane Hauer, adjunkt, ph.d., KP

12.10

Frokost

13.10

Temagrupper

Læs strategisk med læseteknologi – otte teknologibaserede læsestrategier

Hvordan kan vi understøtte elevers brug af læseteknologi, så de udvikler teknologibaserede læsestrategier? Mange ordblinde elever er udfordret, når de skal læse med læseteknologi, da de mangler effektive teknologibaserede læsestrategier. Jeg præsenterer otte konkrete strategier, som kan bruges i arbejdet med at gøre strategierne mere eksplicitte for både elever og undervisere, og hvordan strategierne kan anvendes som evalueringsværktøj i skolen.

V/ Signe Elmstrøm, adjunkt, UC Syd

Fordybelse og fortolkningsstrategier som vej til kvalificerede elevfortolkninger i 5. klasse

Denne temagruppe giver inspiration til at udvikle alle elevers fortolkningsstrategier med afsæt i erfaringer og fund fra undervisningsforløb gennemført i en 5. klasse med fokus på fordybelse og fortolkning. Vi anvendte flere forskellige meningsskabende aktiviteter og undersøgende samtaler, og vi så at fordybelse gav dybde og kvalitet i elevernes fortolkninger.

V/Signe Jensen, Læringskonsulent, Vejle Kommune

At læse med fordybelse når dansk er andetsproget

Læsning er også for andetsprogselever en givende kilde til (selv-)indsigt, oplevelser og sprudlende sprog. Men ikke alle flersprogede elever har gode oplevelser med læsning.
Vi går i dybden med hvad læreren skal være opmærksom på når eleverne læser på deres andetsprog dansk. Der præsenteres metoder og arbejdsformer som kan bruges i praksis, fx arbejdet med teksters centrale ordforråd som en vej ind i tekstens univers, samt det dialogiske arbejde før, under og efter læsning.

v/ Maria Neumann Larsen, konsulent, Sproglig Udvikling

14.20

Kaffepause

14.40

Fælles oplæg: Bag om bøgerne

Glæd dig til en tur rundt i fantasiens afkroge, når Kenneth, forfatter til bl. a Djævelens Lærling, De Hvide Mænd og serien om Antboy, med udgangspunkt i sine bøger fortæller om livet som forfatter, sit forhold til litteratur og læselyst, og hvad der gør den fantastiske genre … ja, så fantastisk.

v/ Kenneth Bøgh Andersen, forfatter

15.50

Afslutning

Praktiske oplysninger

Indregistrering fra kl. 8.30

Arrangør

Københavns Professionshøjskole
Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N
72 48 75 40

Kursusnummer

Idv2212CM800

Kontaktperson

Gitte Høegh Stærk
konferencekoordinator
kursus@kp.dk
Tlf.: 72 48 75 40