Gå til indhold

Information om covid-19

Multikulturelle skoler – ny dato

Hvordan kan vi tale om racisme i skolen, og hvordan handler vi på den?

Praktisk information

Dato

Mandag d. 22.11.2021 -
Tirsdag d. 23.11.2021

Pris

4.245 inkl. overnatning og 3.195 kr. ekskl. overnatning

Tilmelding

Du skal tilmelde dig på ny og tilmelding åbnes primo april 2021.

Tilmeld

Programmet er under revision og lægges på hjemmesiden i løbet af marts 2021. Du kan allerede tilmelde dig nu.

George Floyds dødsfald gav i foråret 2020 genlyd i verden og kastede igen opmærksomheden på den racisme, som eksisterer alle steder og desværre også i Danmark. Racisme er ekstremt tabubelagt og at sætte fokus på racisme i uddannelsessystemet er svært, men også nødvendigt.

Hvordan kommer racisme til udtryk i vores praksis? Og hvordan kan lærere, ledere, konsulenter og ressourcepersoner hjælpe hinanden med at modvirke racisme og diskrimination i skolen?

Individuelle racistiske handlinger og ytringer er til at få øje på og dem vil langt de fleste professionelle lægge afstand til med det samme. Den strukturelle racisme, der dels er indlejret i lovgivningen men også er indlejret i hverdagens diskurser og praksisser, er langt sværere at få øje på. Men den sætter også sit præg på skolens kultur, rammer og praksis.

Konferencen Multikulturelle skoler har 25 års jubilæum i 2020, og vi har valgt denne anledning til at sætte fokus på racisme, diskrimination og forskelsbehandling i skolen. Vi har brug for sammen at skabe og dele viden, perspektiver, metoder og redskaber til faglig og personlig refleksion. Vi har brug for at forstå, hvad begreberne strukturel racisme, privilegieblindhed, mikrodiskrimination og andetgørelse betyder og indebærer, og vi har brug for viden om og inspiration til antiracistisk, flersproglig og kulturelt bæredygtig undervisning og skoleledelse.

Som konferencedeltager får du:

  • Ny forskningsbaseret og praksisanvendt viden
  • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil
  • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis
  • Lejlighed til at netværke med fagkolleger