Gå til indhold

Information om coronavirus

Multikulturelle skoler 2020

Hvordan kan vi tale om racisme i skolen, og hvordan gør vi noget ved det?

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 19. november 2020
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

I foråret 2020 gav George Floyds dødsfald genlyd i verden og satte igen fokus på den racisme, som eksisterer alle steder –  også i Danmark. Racisme er ekstremt tabubelagt og at sætte fokus på racisme i uddannelsessystemet er svært, men også nødvendigt.

Hvordan kommer racisme til udtryk i vores praksis? Og hvordan kan lærere, ledere, konsulenter og ressourcepersoner hjælpe hinanden med at modvirke racisme og diskrimination i skolen? Individuelle racistiske handlinger og ytringer er til at få øje på, og dem vil langt de fleste professionelle lægge afstand til med det samme. Den strukturelle racisme – der dels er indlejret i lovgivningen, men også er indlejret i hverdagens diskurser og praksisser – er langt sværere at få øje på. Men den sætter også sit præg på skolens kultur, rammer og praksis.

Multikulturelle skoler har 25-års jubilæum i 2020, og vi har i den anledning valgt at sætte fokus på racisme, diskrimination og forskelsbehandling i skolen. Vi har brug for at skabe og dele viden, perspektiver, metoder og redskaber til faglig og personlig refleksion. Vi har brug for at forstå, hvad begreberne strukturel racisme, privilegieblindhed, mikroaggressioner og andetgørelse betyder og indebærer, og vi har brug for viden om og inspiration til antiracistisk, flersproglig og kulturelt bæredygtig undervisning og skoleledelse.

Multikulturelle skoler 2020 er en 1-dags konference, som afholdes i København d. 19. november.

Du kan bl.a. møde følgende:

  • Mira Skadegaard, PhD og forsker i strukturel racisme, diskrimination, ligestilling og mangfoldighed, AAU
  • Iram Khawaja, PhD, forsker i identitet, andetgørelse, diversitet i skolen, AU
  • Anne Holmen, PhD og forsker i sprog i uddannelse, sproglingvistik, flersprogethed, sprog- og uddannelsespolitik, KU
  • Mette Toft, Cand. Mag og lærer optaget af antiracistisk undervisning, Grønnevang skole i Hillerød
  • Helene Thise, lektor og optaget af dansk som andetsprog og translanguaging, KP
  • Eja Bent-Ali Klai, Stud. pæd., dsa-lærer og optaget af racisme i skole og hverdag
  • Mikas Lang, forfatter og lærerstuderende

Programmet er under udarbejdelse og ligger færdigt i august. Tilmelding åbner medio august.