Gå til indhold

Literacydidaktik i fagene: Sprog åbner for fordybelse og refleksion. Esbjerg

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 23. august 2022
Kl. 09.00 - 16.15

Tilmeldingsfrist:

15. juni 2022

Pris

950 kr. ekskl. moms

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende. OBS! Begrænsede antal pladser.

Tilmeld

Sproget er farvet. Det kan både sløre eller forstærke et budskab. Det er derfor vigtigt, at alle elever udfordres til at forstå, fordybe og engagere sig i tekster og lære kritisk at reflektere over både andres tekster og de tekster, som de selv producerer.

Nationalt Videncenter for Læsning inviterer i samarbejde med UC SYD til en spændende temadag med fokus på literacydidaktik i fagene. Temaet er i år Sprog åbner for fordybelse og refleksion.

Temadagen sætter fokus på sproget som literacydidaktisk fundament. Der gives inspiration til, hvordan vi i undervisningen kan stilladsere elever i at bruge sproget i mange meningsfyldte sammenhænge, så de opnår ny viden og nye erkendelser om verden og dem selv. Eleverne må gennem undervisningen få blik for sprogets nuancer og betydninger gennem leg, undersøgelse og kritisk refleksion ved at involvere sig i mange slags tekster og modaliteter – både impressivt og i dialog med andre – samt ved at udtrykke egne meninger og refleksioner. Hvordan bringer vi alle elever i fordybelse og refleksion? Hvordan engagerer vi alle elever i at undersøge og bruge sproget kreativt og i brugssituationer? Det er nogle af de spørgsmål, som temadagen rejser og forsøger at svare på. Forskning og praksis kobles – og der gives eksempler fra dansk undervisningspraksis til inspiration til egen praksis.

Temadagen henvender sig til lærere, læse- og danskvej-ledere i grundskolen samt til læse- og læringskonsulenter.

Arrangør: Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med UC SYD

Program

09.00

Registrering og kaffe

09.30

Velkomst

v. Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

09.45

Intentionerne bag dagen

v. Kirsten Friis, konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning

10.00

Terrorist eller frihedskæmper? Diskursanalyse som redskab til kritisk (selv-)refleksion

v. Anne Klara Bom, ph.d., lektor, Syddansk Universitet

11.30

Frokost og besøg hos forlagene

12.30

Bring litteraturen i spil, så alle børn mærker og bevæges

Guidede litteratursamtaler fremmer elevernes indlevelse, undersøgelse og refleksion

v. Dorte Østergren-Olsen, lektor, Københavns Professionshøjskole samt læremiddelforfatter

13.30

Kollegial vejledning som vej til udvikling af elevengagement

v. Mette Wichmann Laybourn, lærer, danskvejleder, Dansborgskolen, Hvidovre Kommune

14.00

Eftermiddagskaffe og besøg hos forlagene

14.30

RAP, rytme og refleksion

v. Simon Skov Fougt, ph.d., lektor, Aarhus Universitet

16.00

Tak for i dag og på gensyn

v. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning

Kontaktperson

Jacob Spangenberg

Konsulent

+45 41 89 89 59