Gå til indhold
" "

KP’s netværksmøde om science i fritiden

For fritids- og klubområdet for pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale

Praktisk information

Dato

Mandag d. 27. februar 2023
Kl. 09.00 - 11.00

Pris

Gratis

Målgruppe

Alle med interesse for fritids- og klubområder fx politikere, pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale

Tilmeld

Hvordan kan det pædagogiske personale i SFO’er og KKFO’er arbejde med længerevarende aktiviteter inden for læreplanstemaet Natur, Udeliv og Science, der skaber øget motivation hos børnene, understøtter pædagogernes professionelle læringsfællesskaber og skabe mere samarbejde på tværs af SFO’er?

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden

Baggrund

I Danmark kan der i stigende grad konstateres en mangel på interesse for naturfagene, og derfor har vi en udfordring, der handler om at fastholde motivationen for naturfagene gennem hele skoleforløbet. I Folkeskolen har børn i 1. til 3. klasse i gennemsnit 45 min. Natur/Teknologi undervisning om ugen.

Med aftalen om øget frihedsgrad har skolerne fået mulighed for at afkorte skoledagen. Den kortere skoledag kommer til at betyde, at børnene vil tilbringe mere tid i SFO’er. Det er derfor et helt oplagt sted at understøtte pædagogerne i at udvikles og skabe længerevarende fagligt funderet forløb, hvor det er muligt for børnene at fordybe sig, skabe lyst til og motivation til at arbejde med Natur, Udeliv og Science i de særlige rammer som SFO’erne tilbyder.

Problematik

Der findes desværre ikke mange forløb, der kan hjælpe pædagogerne med at implementere Natur, Udeliv og Science i SFO’er. Der er derfor behov for ideer til forløb uden lang forberedelsestid, som klæder pædagogerne fagligt på. Der er brug for forløb, der med tiden kan blive en tradition, hvor gentagelsen kan skabe fællesskabsfølelse blandt SFO’en børn, personale og forældre. Fælles forløb kan styrke og understøtte samarbejde og læringsfællesskab på den enkelte SFO. Hvis der også arbejdes på tværs af SFO’er, kan der blive skabt viden om og indblik i, hvordan det naturfaglige gribes an ikke kun på egen institution, men også hos andre.

Vi har inviteret Dragør Kommune og projektdeltagere i Byg din egen månebase et naturfagligt forløb for SFO’er og KKFO’er til at fortælle om projektet, hvor de fra 2022 og frem til 2024 er i gang med at udvikle og teste et eksemplarisk, spændende tværfagligt naturfagsforløb med Månen som narrativ ramme. I forløbet skal børnene bygge deres egen månebase, og forestille sig, at de bor og arbejder på Månen. Der vil blive udviklet et blended-learning materiale bestående af lærervejledning og introduktionsvideoer til børnene, som forklarer, hvordan livet er på en rumstation, og hvordan man forventer, at de første mennesker skal bo på Månen.

Børnene skal i forløbet undersøge Månen på himlen, lave og spise astronautmad, på rumvandring i deres rumbil med rumdragter og rumhjelme. Som afslutning på forløbet, vil børnenes familier blive inviteret til et arrangement. Her kan børnene vise deres design frem, og videreformidle deres viden om Månen og bemandede missioner. Forløbet bliver testet i november 2022.

Fokus for mødet er inspiration til og drøftelse af, hvordan man arbejder med længerevarende forløb i SFO’en, der understøtter pædagogerne og giver dem inspiration, erfaring og kompetencer til selv at gå i gang med at udvikle naturfaglige aktiviteter, der motiverer børnene og er forankret i den praksis, der er i en SFO. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i den midtvejsevaluering af projektet som Professionshøjskolen Absalon har lavet.

I november 2023 skal det færdige forløb testes i Dragør Kommunes SFO’er igen og i 30 KKFO’er. Der er mulighed for at høre om mulighederne for tilmelde sig til netværksmødet.

Hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på fritids- og klubområdet, er du velkommen til at henvende dig til lektor Sussie Kiilerich Bonde (sukb@kp.dk)

Hvis du deltager online

Deltag i mødet via Zoom app eller browser:

https://kpdk.zoom.us/j/6568070654?pwd=U293bXhKajl3bGRmZ0xnUFNxREpUQT09

Møde ID: 656 807 0654

Adgangskode: 927884