Gå til indhold

Konference: Velfærd og viden i krise – aktionsforskningens bidrag og udfordringer

13. nationale konference i Dansk AktionsforskningsNetværk (DAN).

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 17.11.2022 -
Fredag d. 18.11.2022

Pris

3.100 kr. ekskl. moms (dækker de faglige aktiviteter, frokost, kaffe samt middag den første dag). Studerende og pensionister 300 kr. ekskl. moms (uden forplejning).

Vigtige datoer

  • 20. september: Deadline for abstracts, max 500 ord.
  • 1. september: Tilbagemelding på optagelse af abstracts.
  • 1. november: Tilmelding til konferencen og upload af full paper (max 10 sider) eller udvidet abstract (2-5 sider). Alternative formater er velkomne, skriv til os hvis du har en god ide.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner til august.

Ved tilmelding uploades full paper/udvidet abstract, og det angives hvilken tematisk workshop man ønsker at deltage i. Desuden angives om man deltager i middag (+ evt. kostønsker)

Om konferencen

Konferencen afholdes på Københavns Professionshøjskole og afholdes af Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Aalborg Universitet og Roskilde Universitet.

Konferencen åbner for drøftelser af krise og store udfordringer som borgere og professionelle i de nordiske velfærdsstater oplever i disse år, som blandt andet viser sig i stigende vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde medarbejdere i velfærdsprofessionerne. Politiske og økonomiske forståelser af hvad der kan regnes for god kvalitet i velfærdsinstitutionerne har længe været til løbende forhandling, hvor borgerne og velfærdsprofessionelle ofte oplever at egne faglige, samfundsmæssige og etiske forståelser af velfærdsarbejdets raison d’etre taber terræn. Denne udvikling rejser spørgsmål om, hvilken viden, velfærdsinstitutionerne bygger på og bygges af, på nye måder. I uddannelsessektoren viser det sig i form af både øget detailstyring og nye modstandsformer som samtidige tendenser, og det aktualiserer spørgsmålet om, hvordan velfærdsprofessionelle gennem uddannelse, organisation og arbejdsliv kan rustes til at arbejde med komplekse problemstillinger, og hvilken rolle forskning spiller i dette. Det kalder på overvejelser over, hvad velfærdsstatens rolle er i forhold til f.eks. social ulighed og bæredygtighedskriser, og hvordan man kan udvikle nye robuste vidensformer og videnssamarbejder, der kan styrke velfærdsarbejdet.

Konferencen inviterer til fælles forandringsorienterede undersøgelser af krise, potentialer og udfordringer i relation til aktuelle tendenser i velfærdsstatens institutioner, opgaver og betydning. Det kan fx dreje sig om nye, kreative samarbejder mellem organisationer og sektorer, inddragelse af borgernes viden i udviklingen af velfærdsstaten og dens institutioner, eller by- og lokalsamfundsudvikling. Vi inviterer til et tværdisciplinært og mangfoldigt forum, hvor disse og mange andre spørgsmål kan blive sat til debat

Målgruppe og format

Konferencen er åben for videnskabelige papers og andre aktionsforskningsrelaterede bidrag, der tematiserer forholdet mellem forskning og forandring.

Velkommen til to dage med internationale keynotes, tematiske workshops og spændende drøftelser.

Keynoteforelæsningerne er åbne og kræver ikke tilmelding. Deltagelse i workshops og den øvrige konference kræver tilmelding.

I forbindelse med konferencen afholdes ph.d.-kursus d. 14.-16. november. Nærmere informationer følger.

Program

Konferencen starter d. 17. november kl. 10 og slutter d. 18. november kl. 15.00.
Programmet omfatter internationale keynotes, 3 tematiske workshopsessions, tværgående drøftelser og festmiddag torsdag aften.

Det nærmere program følger i løbet af maj.

Konferencefolder med detaljerede beskrivelser følger.

Kontaktpersoner

Ditte Maria Børglum Tofteng

Docent

+45 41 89 84 88

Signe Hvid Thingstrup

Lektor

+45 41 89 89 27