Gå til indhold

Konference: Teknologiforståelse i folkeskolen, København

Få viden og inspiration til, hvordan du kan arbejde strategisk med teknologiforståelse i kommune og skoler og få ledelse og kompetenceudvikling til at hænge sammen.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 11. november 2021
Kl. 09.30 - 16.00

Pris

187,50 kr. (uden moms 150,00 kr.)

Praktisk info

Vi opfordrer til, at I møder op i en lille gruppe fra samme skoler og/eller kommune.

Tilmeld

Konferencen er for ledere og medarbejdere i kommuner, samt vejledere og ressourcepersoner på skoler. Vi opfordrer til, at I møder op i en lille gruppe fra samme skoler og/eller kommune, så I undervejs kan drøfte, hvordan I vil omsætte og organisere arbejdet med teknologiforståelse i jeres kontekst.

Kritisk tilgang til robotter, programmeringsværktøjer og apps er kommet for at blive på en række folkeskoler, der de seneste tre år har været forsøgsskoler i ’Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning’. Resultaterne af slutevalueringen af det treårige ’Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning’ offentliggøres oktober 2021 og skal bidrage til grundlaget for den politiske beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolens undervisning.

Konferencen giver en række bud på, hvordan kommuner og skoler i praksis kan arbejde med teknologiforståelse for at styrke, at eleverne konstruktivt og kritisk kan deltage i udvikling af digitale teknologier og produkter og forstå deres betydning, så de i sidste ende bliver medskabere af fremtidens digitale samfund. Desuden præsenteres resultaterne af slutevalueringen.

På konferencen vil skoler og kommuner, som ønsker at arbejde med forsøgsfagligheden i teknologiforståelse, blive præsenteret for faglighedens elementer og evalueringen af forsøget. Om eftermiddagen vil der være workshops, hvor der arbejdes i dybden med elementer af, hvordan arbejdet med teknologiforståelse kan organiseres på skolerne. Her vil også være mulighed for at arbejde med egen planlægning af fremtidige forløb på en skole eller i en kommune.

Konferencen afholdes også i Århus den 4. november 2021

Program

09.30

Ankomst og kaffe

10.00

Velkomst og præsentation af dagens program

V. Techjournalist Anders Høeg Nissen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

10.15

Kort præsentation af forsøgsfagligheden teknologiforståelse

V. Lektor Mikkel Hjorth

10.30

Interview i plenum om arbejdet med forsøgsfaglighedens kompetenceområder i praksis – erfaringer fra fagudviklere og skoler

Anders Høeg Nissen interviewer lektor Mikkel Hjorth og lærer & pædagogisk konsulent Mark Krogh Holler

11.15

Præsentation af centrale indsigter fra evalueringen af forsøget

V. Rambøll

12.00

Frokostpause

13.00

1. workshoprunde

  • A. Kapacitetsopbygning og organisering af teknologiforståelse
  • B. Symfonien mellem de fire kompetenceområder i praksis
  • C. Koordinering og strategisk udvikling af teknologiforståelse – Interview med deltagere i forsøget fra skoler og forvaltning
  • D. Teknologiforståelse i dansk og samfundsfag
  • E. Teknologiforståelse i matematik

14.00

Pause

14.15

2. workshoprunde

De 5 workshops gentages, så deltagerne har mulighed for at deltage i en af de andre workshopper.

15.15

Fælles afrunding og mulighed for at netværke

Interview med lektor Mikkel Hjorth og lærer & pædagogisk konsulent Mark Krogh Holler, hvor der samles op på workshops. Derefter er der mulighed for at netværke.

Kontaktperson

Morten Velsing Nielsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 47