Gå til indhold

Information om coronavirus

AFLYST: Konference om Praksisnær læring

inden for demens

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 19. marts 2020
Kl. 09.00 - 15.00

Pris

Gratis

Københavns Professionshøjskole (KP) og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune (SUF) inviterer til konference, hvor resultaterne fra 2 års arbejde med udvikling af redskaber til effektiv faglig vejledning vil blive præsenteret. Konferencen byder desuden på oplæg om simulation og metodens anvendelse i praksis og der vil blive mulighed for at afprøve og reflektere over simulationstræning.

Konferencens målgruppe er demensvejledere, videnspersoner, koordinatorer, vejledere, undervisere, ledere, konsulenter der har deltage i projektet. Interesserede fra andre kommuner, for hvem faglig vejledning og undervisning af kollegaer i praksis er et væsentligt fokusområde, er meget velkomne.

Konferencen er en afslutningen på et 2-årigt projekt ”Praksisnært kompetenceløft indenfor demens”.

Formålet med projektet var at arbejde med praksisnære læringsforløb, der styrkede viden, færdigheder og handlekompetencer for medarbejdere i SUF, der arbejder med borgere med demens og deres pårørende.

Projektets bærende fokus har været at styrke de pædagogiske kompetencer blandt kommunens 55 videnpersoner og 250 demensvejledere, så de blev bedre rustet til at understøtte og udvikle deres 4000 kollegaers kompetencer til at varetage det daglige arbejde med borgere med demens.

Projektets opbygning har været, at hver enheds ledere, videnpersoner og demensvejledere sammen har formuleret fælles mål for deres enhed. Denne aftale har dannet udgangspunkt for hhv. supervision og faglige vejledninger, hvor træning af de pædagogiske kompetencer har foregået. Der har desuden været mulighed for formelt kompetenceløft af de pædagogiske kompetencer på hhv. diplom- og akademiniveau.

Projektets metoder har udviklet sig gennem projektet, men den afgørende nyskabelse har været udviklingen af kommunikativ simulationstræning, hvor demensvejledere og videnpersoner har trænet deres pædagogiske og kommunikative kompetencer gennem praksisnært fokus, feedback og gentagelser.

Program for konferencen

  1. Velkomst v. KP og SUF
    Status på Den Nationale Demenshandleplan v Sundhedsstyrelsen
  2. Projektets resultater præsenteres af hhv.
    SUF – ved projektleder, videnperson og demensvejleder
    KP – ved projektleder og underviser
  3. Oplæg om kommunikativ simulation med henblik på eftermiddagens workshops v. Frederikke Larsen, Villavenire
  4. 5 Workshops om hhv. kommunikativ simulation og supervision – mulighed for afprøvning og yderligere drøftelser