Gå til indhold

Information om covid-19

Konference: Fritidspædagogik og den frie tanke – hvor er vi på vej hen?

Er du optaget af fritidspædagogik og interesseret i at høre politikere og fagpersoners bud på, hvor fritidspædagogik og den frie tanke er på vej hen?

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 25. august 2021
Kl. 09.00 - 15.30

Pris

Gratis

Kom til denne konferencen, og få viden om, hvilke fremtidsudsigter, der er for den frie tanke i pædagogikken?

Konferencen stiller skarpt på fastholdelse af fritidspædagogikken i børns fritidsrum. Det gør vi ved at se nærmere på og drøfte nuancering af, hvorfor fritidspædagogikken er til gavn for alle børn og giver dem mulighed for at øve sig i elementer som at være deltagende, kritiske og i fællesskaber.

Samlet skal oplæg og drøftelser bidrage til at sætte fritidspædagogikken på den politiske dagsorden – både nationalt og kommunalt – så den del af børn og unges liv prioriteres og værnes om

Program

Formiddagskonference med oplæg og paneldebat 09.00 – 12.30

09.00

Ankomst

09.30

Velkomst og åbning

V. Lars Søgaard, BUPL, Signe Nielsen, FOLA og Jan Hoby LFS

09.45

Ret til indflydelse på eget liv

Oplæg v/ Anne Mette Friis, National Chef, UNICEF samt
Lakserytteren, Youtuber og forfatter

10.15

Paneldebat – har børn indflydelse på eget liv?

Her vil Jan Hoby LFS, Københavns Ungeråd v. Johanne Folker, Lakserytteren, Lærke Testmann, Signe Nielsen, FOLA bl.a. deltage

10.45

Pause og kaffe

11.15

Betydning af at investere i fritidsinstitutionernes fællesskab

Oplæg Lea Ringskou, lektor ph.d. fra VIA

11.30

Paneldebat – Hvad er fremtidsudsigterne for den frie tanke i pædagogikken?

Her vil Lars Søgaard, BUPL, Lotte Roed og Laura Lindahl bl.a. deltage

12.00

Opsamling og afslutning på formiddagen

V. Trine Ankerstjerne

12.15

Sandwich to stay - or to go

Eftermiddagskonference med workshops 13:00 – 15:30

Om eftermiddagen kan du deltage i 2 workshops

13.00

1. Workshops-runde

13.45

Kaffeopfyldning

14.00

2. Workshops-runde

Se beskrivelser af workshops længere nede på siden

15.00

Opsamling

15.20

Tak for i dag

Kontaktperson

Lisbeth Madsen, Lektor, KP, lbma@kp.dk.

V. Lea Ringskou, lektor og David Thore Gravesen, lektor og ph.d, , VIA

Forskning og forskningsbaseret viden på det fritidspædagogiske område er, sammenlignet med andre pædagogiske områder, relativt begrænset. Hvad kendetegner den forskningsviden vi har om fritidspædagogikken, og hvilken rolle spiller pædagogerne i den eksisterende forskning? Hvilken betydning kan det have for de studerende, for uddannelsen og for den fritidspædagogiske praksis, at mængden af forskningsbaseret viden er begrænset? Hvilken viden efterspørger pædagogerne selv på det fritidspædagogiske felt? Og er der overhovedet nogen forbindelse mellem forskningsviden og fritidspædagogisk praksis?

I workshoppen vil vi diskutere spørgsmål som disse og sammen med jer forsøge at komme med bud på, hvordan fritidspædagogikken kan styrkes gennem forskningsviden og øget videnskabelig produktion. Intentionen er værdifuld brobygning mellem forskning og praksis og værdifulde input fra jer til os om, hvordan vi som forskere kan bidrage til at styrke fritidspædagogikken.

V. Lisbeth Madsen, lektor, KP og Mette Stæhr, uddannelsesleder, Absalon

Det pædagogiske arbejde med børn og unge i fritidsinstitutionerne har de senere år politisk, økonomisk og kompetenceudviklingsmæssigt været nedprioriteret. Dette har skabt væsentlige forandringer i vilkårene for det fritidspædagogiske arbejde, som også har medført blinde pletter i forhold til fritidspædagogernes faglighed og kompetenceudvikling.

På workshoppen vil vi tage udgangspunkt i en undersøgelse, vi har foretaget i 2019 om pædagogers muligheder for og ønsker til kompetenceudvikling på det fritidspædagogiske felt – og herfra vil vi præsentere central pointer om bl.a., hvilke muligheder medarbejdere og ledere efterspørger at få styrket i den fritidspædagogiske praksis. Disse pointer vil vi gerne diskutere med jer og høre, hvilke blinde pletter og faglige tematikker, I mener, der aktuelt rører sig i den fritidspædagogiske praksis.

V. Nils Falk, ph.d. studerende, DPU

Fritidspædagogikkens stærke historiske traditioner og værdier er vigtigere end nogensinde før. Vi bevæger os langsomt men sikkert ud af et målstyringsparadigme, som har omformet de pædagogiske institutioner for børn og unge til mellemstationer på vejen mod uddannelse og arbejdsmarked. Tiden kalder på pædagogiske miljøer, der understøtter et langt bredere defineret dannelses og uddannelsesprojekt end det, vi ser lige nu. Her kan pædagogers viden og kompetencer inden for eksempelvis æstetiske, musiske og kreative læringsformer, samt ikke mindst deres fokus på at nære de forpligtende fællesskaber frem for at vurdere børn og unges individuelle præstationer, blive en afgørende ressource i fremtidens skole- og fritidspædagogiske landskab. Men det kræver i sagens natur, at pædagogerne tager udfordringen op og begynder at påtage sig en langt mere aktiv rolle i den faglige dialog og idéudvikling med folkeskolens lærere.

V. Lærke Test-mann, adjunkt og ph.d. studerende, KP

I vil i et kort indledende oplæg blive præsenteret for, hvordan konflikter og fællesskaber fra børns perspektiver kan forstås som noget, der hører sammen med de pædagogiske institutioner, de er en del af. Det betyder, at vi kigger på, hvordan det, børn gør – også når det er rigtig mærkeligt og irriterende – hænger sammen med skolens og fritidsinstitutionernes krav og forventninger. Bagefter diskuterer vi muligheder og begrænsninger i at bruge børns konflikter og fællesskaber som pædagogisk udviklingsrum, set fra et pædagogperspektiv.