Gå til indhold

Se status på din ansøgning på nemStudie.dk

Konference: Fremtidens ledelse mellem data og dømmekraft

Få viden og inspiration til, hvordan du med faglig ledelse kan skabe plads til dømmekraften og få ledelse og styring til at hænge sammen.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 24. august 2021
Kl. 08.30 - 15.30

Pris

2000,- eksl. moms

Tilmeld
Konference arrangeret i samarbejde med Realize

I den offentlige debat er der igen fokus på at styrke professionernes dømmekraft og faglig ledelse.  Coronatiden har understreget, hvor betydningsfulde lokale ledere er ift. hurtigt at løse komplekse, nye udfordringer. Dømmekraft og ledelsesfaglig autonomi får en ny rolle og det mere centrale lederskab stilles i et nyt lys: Hvordan skal du som leder i det offentlige tackle den nye udvikling?

Konferencen giver en række bud på, hvordan vi i praksis kan forstå og skabe en balance mellem en mere decentral dømmekraft og krav om dokumentation, evidens og brug af data, som også er en del af offentlig ledelse og styring. Mere lokalt råderum og styrket tillid til professionsfaglig dømmekraft kræver, at faglige ledere og professionelle viser, at de leder og praktiserer med vidensbaseret faglighed og systematik. Det kræver, at ledere forstår at bruge og omsætte viden til faglig praksis herunder at bruge data i løsningen af deres opgaver.

På denne konference sætter vi spot på det, som bliver et væsentligt tema ift. offentlig ledelse: Fremtidens ledelse mellem data og dømmekraft. Tilmeld dig konferencen, og få oplæg fra inspirerende teoretikere, praktikere og ledere, der skaber plads til refleksion mellem oplægsholdere og deltagere.

Tilmeld dig, og mød de erfarne ledere Inger Winther Johannesen, Morten Kristensen, Kirsten Løth, forskerne David Drejer og Caroline Grøn samt et spændende panel med Søren Brostrøm, Stine Johansen og Bo Lidegaard.

Værter:
Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole, og Nicolaj Ejler, direktør Realize.

Program

Kl. 8.00: Registrering og morgenbuffet.

Kl. 9.00: Velkomst ved facilitatorer Stefan Hermann og Nicolaj Ejler.

Tema 1: Beslutningsgrundlag i den offentlige sektor med afsæt i viden og professionel dømmekraft – arven fra NPM og nye måder at bruge data på til at styrke dømmekraften.

9.20: Oplæg ved David Drejer fra KU om data til at styrke beslutningsgrundlaget: Fra machine learning til værdi for praksis.

9.35: Oplæg ved Inger Winther Johannesen, sekretariatschef i Anbragte Børns Vilkår: Skabe data ud af praksis – ved at lytte til børnenes stemme – til at styrke de professionelles dømmekraft og faglighed.

Kl. 9.50: Stefan Hermann og Nicolaj Ejler faciliterer dialog mellem David Drejer og Inger Winther Johannesen med inddragelse af salen.

Kl. 10.25 – 10.45: Pause

Tema: Dømmekraft

Kl. 10.45: Oplæg ved Stefan Hermann.
Stefan tegner et billede af dømmekraft som begreb og fænomen. Hvad karakteriserer den? Og hvad står den på og i mellem?

Kl. 11.10: Oplæg ved Morten Kristensen, leder af Holstebro Kommunes Videnscenter Børn og Unge (PPR mv.). tidligere dagtilbudsleder.
Hvordan sikrer vi dømmekraft og faglighed tæt på praksis?

Kl. 11.35: Nicolaj Ejler faciliterer dialog mellem Stefan Hermann og Morten Kristensen med inddragelse af salen.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost og networking.

Tema: Faglig ledelse

Kl. 13.00: Oplæg ved Caroline Howard Grøn, Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse på AU.
hvad ved vi om faglig ledelse?

Kl. 13.25: Oplæg ved Kirsten Løth, tidl. dagtilbudsleder, nu formand for almenområdet i LFS – Landsforeningen af socialpædagoger.
Hvordan styrker vi professionsfagligheden ved at bruge data til refleksion om, hvad god praksis er?

Kl. 13.50: Stefan Hermann og Nicolaj Ejler faciliterer dialog mellem Caroline Howard Grøn og Kirsten Løth med inddragelse af salen.

Kl. 14.15 – 14.35: Pause

Tema: Sammenhæng i styringskæden: Hvordan kan politikere og frontpersonale sammen skabe mening og værdi for borgerne?

Paneldebat med Søren Brostrøm, Stine Johansen og Bo Lidegaard

14.35 -15.30

Faglig ledelse og dømmekraft tæt på borgerne er afhængig af sammenhængskraften i hele styringskæden. Der skal være tydelige signaler fra det øverste niveau – og lydhørhed ift. erfaring fra praksis. Mulighederne for at skabe en sammenhængende styringskæde er med andre ord i høj grad bestemt af samspillet mellem det politiske niveau og den øverste administrative ledelse. I denne session sætter vi dette samspil.

I en paneldebat mellem Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen,  Stine Johansen, kommunaldirektør,  og Bo Lidegaard, historiker, kommer vi tættere på såvel aktuelle som historiske erfaringer med mødet mellem faglige ledelsesambitioner, styring og politik.

Søren Brostrøm er placeret midt i samspillet mellem politiske ønsker og kendskab til, hvad det kræver for at kunne implementeres ud til frontlinjepersonalet. Stine Johansen er kommunaldirektør i Helsingør og bidrager med en markant stemme ift. de kommunale lederes udfordringer med sammenhæng. Bo Lidegaard kan med sine biografier om Jens Otto Krag og diplomaten Henrik Kaufmann trække de lange historiske linjer – og trække på egne erfaringer som embedsmand.

14.35: Hver paneldeltager kommer med et kort oplæg (5 min).

14.50: Stefan Hermann og Nicolaj Ejler faciliterer en drøftelse om mødet mellem faglige styringsambitioner og det politiske niveau – med inddragelse af spørgsmål fra salen.

Kl. 15.30: Afslutning 

Kontaktperson

Søren Hornskov

Videreuddannelsesleder

+45 41 89 75 19