Gå til indhold

Køn, krop og seksualitet i fritids- og klubpædagogikken

Møde i netværk for fritids- og klubområdet for pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale

Praktisk information

Dato

Fredag d. 24. september 2021
Kl. 08.30 - 11.30

Tilmeldingsfrist:

21. september 2021

Pris

Gratis

Målgruppe

Alle med interesse for fritids- og klubområdet fx politikere, pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale

Tilmeld

Køn, krop og seksualitet er i disse år i samfundet under hastig forandring også blandt unge. Der stilles spørgsmålstegn ved biologiske forskelle og kønsroller, og normer og forventninger ændrer sig. Det giver på mange måder den enkelte unge et større råderum til at være sig selv, men kan samtidig medføre psykisk mistrivsel, hvis den unges omgivelser har meget stereotype forståelser af køn og seksualitet. Køn og seksualitet kan være forvirrende og indviklet, og som fagperson kan man måske nogle gange helt afstå fra at gå ind i arbejdet hermed, af frygt for at gøre eller sige noget forkert.

Vi har inviteret Ditte Marie Lindeskov, cand.pæd. i pædagogisk antropologi, udviklingskonsulent i Ungdomsringen og projektleder for Sexualisterne til at fortælle om en begrebsafklaring og indføring i nogle af de problematikker unge LGBT+-personer kan opleve, og hvad man skal være opmærksom på i en pædagogisk praksis. Der vil derudover blive givet konkrete redskaber til, hvordan man kan gøre klubben/ungdomsskolen til at trygt sted at være for de børn og unge, der har en anden seksualitet eller kønsidentitet end majoriteten.

Katrine Vraa Justenborg er ph.d.-studerende ved læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet er også inviteret og vil dele sin nyeste viden med os om elevperspektiver på trivsel, krop og sundhed i skolen. Til dette debatmøde vil hun fortælle om nogle af de trivselsudfordringer elever i 5., 7. og 9. klasse oplever i deres hverdag og vise, hvordan trivsel kobler sig til normer om kroppens udseende, sociale medier, køn og klassetrin. I vil desuden blive introduceret for et elevdefineret trivselsbegreb, som supplerer mere medicinsk-orienterede forståelser af trivsel. Et elevdefineret trivselsbegreb kan hjælpe fagprofessionelle til at tænke trivsel på nye måder, og møde eleverne i øjenhøjde.

Måske kunne du også være interesseret i netværksmødet i november: Hvordan arbejder vi systematisk med de unges trivsel?

Hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på fritids- og klubområdet, er du velkommen til at henvende dig til lektor Sussie Kiilerich Bonde (sukb@kp.dk)