Gå til indhold

Information om covid-19

Kærlighed i professionen

Har anbragte børn ret til kærlighed?

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 30. september 2021
Kl. 09.00 - 15.30

Tilmeldingsfrist:

10. september 2021

Pris

Gratis for KP-ansatte
160,- inkl. moms for eksterne

Tilmeld

De Anbragtes Vilkår arrangerer sammen med specialiseringen i social- og specialpædagogik på Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole en konference om kærlighed i professionen torsdag d. 30. september 2021 på Campus Carlsberg.

Konferencen tematiserer den professionelle kærlighed – er den uprofessionel?

Knap 14.000 børn vokser i dag op uden for hjemmet – enten på døgntilbud, i en plejefamilie eller noget helt tredje. Målet er, at de skal give barnet tryghed, omsorg og opdragelse. De er vores barndomshjem – men hvad med den kærlighed, som er en normal del af barndommen? Hvordan giver man kærlighed i sin profession på en professionel måde, og hvordan oplever tidligere anbragte, at kærlighed (eller mangel på samme) har sat sit præg i livet?

Det emne vil konferencen sætte fokus på og, med udgangspunkt i de anbragtes egne erfaringer og ønsker, udfolde de dilemmaer, der er knyttet ved den professionelle kærlighed. På konferencen kan du, udover en række frivillige fra De Anbragtes Vilkår, møde bl.a. Verne Pedersen, næstformand i SL og Charlotte Pedersen, formand i FADD og forstander på Dannevirke Kostskole.

Konferencen vil blive afholdt efter gældende forskrifter for covid-19.

Program

09.00

Ankomst og indregistrering af deltagere

09.30

Velkomst v. Tim Vikær Andersen, Faglig leder,

Pædagoguddannelsen KP og Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogerne

Tidligere anbragte: Sådan oplevede vi kærlighed som børn af systemet

Pause

Workshoprunde 1

11.35

Frokost

Workshoprunde 2

Pause

Paneldebat om den faglige skelnen mellem det professionelle, personlige og private. Har det en berettigelse? Hvad er dilemmaerne? Og hvor bevæger feltet sig hen?

Pause

Afsluttende debat blandt arrangøren med spørgsmål fra salen

15.30

Tak for i dag

Workshops

I løbet af dagen vil der være forskellige workshopsessioner. Alle workshops arrangeres og gennemføres af De Anbragtes Vilkårs frivillige. Du har mulighed for at vælge 1 før frokost og 1 efter frokost. Workshopsene er en mulighed for at gå i dialog og udfolde diskussionerne . Du vælger hvilken workshop ved tilmelding.

Første workshopsession

Morten og Helga var et perfekt match. Men det var rent held. Hvilken primær omsorgsperson man bliver tilknyttet gennem anbringelsen er i dag oftest præget af tilfældigheder og praktikaliteter. Men hvis relationen er afgørende, skal vi så turde at tænke match forfra? Hvordan kan vi systematisere det “held” som Helga og Morten oplevede, så der kan skabes et bedre match i anbringelsen?

Når plejefamilien går fuldt ind i relationen med barnet, hvad sker der så med den biologiske familie? Kræver den rette indsats en professionel distance til barnet?

Anden workshopsession

Denne workshop inviterer ind til debat omkring mulighederne, og hvor langt man må gå for, at den fagprofessionelles ageren som primær omsorgsperson kan forsyne anbragte børn på døgninstitutioner med relationer, som ikke er i armslængde. Er det fair og kan man overhovedet rykke og udvikle udsatte unge uden at give noget af sig selv?

På workshoppen åbner vi op for hvor svært det kan være at føle sig som et helt medlem af plejefamilie. Hvilken rolle spiller bedsteforældre, tanter, onkler og andre som ikke anser barnet som et familiemedlem – bør de også inddrages forud for en anbringelse? Når barnet skal i aflastning, hvem holder så fri fra hvem, og hvordan undgår barnet at være gæst i sit eget hjem – og er der grænser for, hvor mange “hjem” man kan have?