Gå til indhold

Information om coronavirus

Inspirationsdag på KP

Når pædagoger og lærere samarbejder om børns trivsel og læring

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 28. januar 2020
Kl. 08.30 - 15.00

Tilmeldingsfristen er overskredet

Pris

650 kr. pr. person

Københavns Professionshøjskole byder velkommen til en inspirerende kompetence-/dialogdag om lærere og pædagogers samarbejde om børns læring og trivsel på tværs af skole- og fritidsliv.

Lærere og pædagoger arbejder sammen om uddannelses- og dannelsesopgaven, og derfor er det interessant, hvordan de fælles pædagogiske og didaktiske overvejelser kan foregå. Vores opmærksomhed må rettes mod at skabe et sammenhængende børneliv, når børnenes lærings- og trivselsmiljøer tilrettelægges. Men hvad vil det så sige at arbejde sammen? Hvilke opgaver løser professionerne sammen og hver for sig? Hvordan understøtter ledere bedst samarbejdet? Og hvordan ser det lærer- og pædagogsamarbejdet ud, der understøtter børns læring og trivsel på tværs af skole og fritid?

Kompetence- dialogdagens formål er at bidrage til debatten og den fortsatte udvikling af lærer- og pædagogsamarbejdet til gavn for børnenes læring og trivsel. På denne dag præsenteres viden og gode erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter samt erfaringer fra praksis om lærer- og pædagogsamarbejdet i skole og fritid.

Vi gerne se lærere, pædagoger, ledelse og forvaltning til en spændende og indholdsrig dag med shareshops med fokus på videnudveksling og diskussion.

Program

08.30

Registrering

Der vil være kaffe på kanderne og brød

09.00

Velkomst

V. Sussie Kiilerich Bonde, lektor og cand.mag., Københavns Professionshøjskole

Pædagogers og læreres samarbejde i skolen – udspændtheder i litteratur og praksis

v. Sofie Sauzet, adjunkt, ph.d., Københavns Professionshøjskole
Pædagoger og læreres samarbejde i skolen er en kompleks opgave, for mulighedsrummet for samarbejdet i praksis er omskiftelig, og hænger sammen med hvilken skoleform, samarbejdet organiseres under. I både litteratur og praksis, er der flere forskellige bud på at forstå og organisere det tværprofessionelle samarbejde på.
Sofie beskriver nogle af forskellighederne i litteratur og praksis som ”udspændtheder”, der på forskellige måder kalder på udviklingen af pædagogers faglighed i skolen – i samarbejdet med læreren. I oplægget foldes analyser af udspændthedernes praktiske paradokser ud, og nye spørgsmål til kollektive handlestrategier og refleksion stilles.

Dannelse i skolen – en sag for pædagoger og lærere

v. Professor emeritus Stig Broström, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
Et aktivt og ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere kan bidrage til dannelsen af samfundskritiske og livsduelige demokrater.

10.30

Kaffe, frugt og shareshops

Shareshops à ½ time hver. Du har mulighed for at deltage i 2 shareshops formiddag

12.00

Frokost

12.40

Shareshops

Shareshops à ½ time hver. Du har mulighed for at deltage i 2 shareshops eftermiddag

14.00

Grundlag for pædagogfagligheden i fritid og skole

v. Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder pædagoguddannelsen, Københavns professionshøjskole
Debat med studerende, pædagoger m.fl. om projektet “Grundlag for pædagogfagligheden i fritid og skole” i samarbejde med BUPL, Undervisningsministeriet og Professionshøjskolen Absalon.
Spørgsmål og refleksioner over egen praksis ift. rapporten/undersøgelse.

14.45

Opsamling

V. Sussie Kiilerich Bonde

15.00

Tak for i dag

Shareshops

Pædagoger og lærere i en praksis rettet mod børns handlekompetence og mod til både at være i naturen og samtidig tage stilling til miljøproblemer – altså et fokus på en pædagogik for bæredygtighed.
Hvordan kan ”udeskole og åben skole pædagogik” inddrage og involvere lokalområdet i et pædagogisk samarbejde om at undersøge og eksperimentere med virkelige fænomener og problemer lokalt? – fra samarbejde med naturskolerne til samarbejde med lossepladsen, lokale fiskere og fødevareindustri.
Pædagog Cecilie Flensborg Buch, pædagog Rasmus Poulsen, SFO Vallerødskolen, Rungsted Kyst.
(SFO-leder Charlotte Schou-Nielsen)
Thorleif Frøkjær, lektor Videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole.

Hvordan kan pædagoger og lærere med en inklusionsvejlederfunktion samarbejde om de opgaver, som de skal varetage i en skolekontekst? Kom og hør to praktikere fra Virum skole fortælle om deres gode erfaringer vedrørende indsatser om børn i vanskeligheder – herunder det konkrete samarbejde med og om børn.
Kaja Gillesberg Lassen og Henrik Hjorhøy vejledere v. Virum Skole
Lisbeth Diernæs, lektor og cand. pæd. i pædagogisk psykologi v. Videreuddannelsen Københavns Professionshøjskole.

I Gentofte kommune sættes fokus på, hvordan der udvikles kvalitet i skole og fritid, og hvordan pædagogerne bedst muligt ledelsesmæssigt understøttes, sådan at de bringer deres kompetencer og pædagogfaglighed i spil i dagligdagen. I den forbindelse har Gentofte etableret ”Pædagogfaglighed, et nyt mødeforum for pædagogiske ledere i skole og fritid”.
På denne shareshop debatteres ledelsesperspektiver på pædagoger og læreres samarbejde med udgangspunkt i viden og Gentofte kommunes mødeforum.
Carsten Andersen, udviklingskonsulent i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Gentofte Kommune
Emilie V. T. Winstrøm – Viceskoleleder samt leder for FC og GFO på Skovgårdsskolen, Gentofte.
Sussie Kiilerich Bonde, lektor og cand.mag. v. videreuddannelsen Københavns professionshøjskole

Bevægelse er indtil videre skrevet ind i skolereformen som en obligatorisk del af skoledagen og ofte ender denne opgave hos pædagogerne i den understøttende undervisning. Men mange pædagoger – og lærere – er usikre på, hvordan de kan igangsætte meningsfulde bevægelsesaktiviteter, så de understøtter børnenes trivsel og læring uden, at alt ender i kaos.
På denne shareshop vil du bl.a. møde en pædagog fra Lykkebo Skole i Valby, hvor man arbejder med konceptet Børn og Bevægelseskultur, BoB. BoB er et metodisk didaktisk redskab til at understøtte børnenes individuelle og klassens samlede trivsel gennem bevægende, inkluderende og legende aktiviteter.
Kom og hør hvorfor det er en kæmpegevinst at arbejde med bevægelse ift. trivsel og læring og hvordan det foregår i praksis, når lærere og pædagoger samarbejder om at gøre skoledagen mere aktiv.
Lotte Marquard, Lektor v. pædagoguddannelsen Københavns Professionshøjskole.
Carl Steinmetz, pædagog ved Lykkebo Skole, Valby

De fleste børn er fascinerede af de digitale teknologiers muligheder, men ofte bruges mobiltelefonen til underholdning i spil og på sociale medier. Med mobiltelefoner, tablets og computere er det muligt at lave e-bøger, film, musik, animationer og andre produktioner, som sjældent er fuldt udnyttede.
Hvordan støtter vi børnene til at se teknologiernes produktive muligheder, og hvordan inddrager vi teknologierne i en kreativ pædagogisk praksis.
På denne shareshop kommer du til at lege med teknologier, mens vi diskuterer de forskellige muligheder.
Steen Søndergaard, lektor ved pædagoguddannelsen og videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Gode deltagelsesmuligheder for alle børn er en forudsætning i arbejdet med at etablere og understøtte inkluderende læringsfællesskaber. Hvordan kan pædagoger og lærere samarbejde om, at udvikle gode deltagelsesmuligheder for alle børn? Når man reflekterer over, hvilke sociale roller, som fx ’dygtig’, ’moden’, ’selvhjulpen’ eller ’forstyrrende’, børn ofte tilbydes i pædagogiske aktiviteter og hvilke muligheder for aktiv, varieret deltagelse og inklusion disse roller skaber for børnene, er man allerede på vej til at etablere inkluderende læringsfællesskaber med gode deltagelsesmuligheder for alle børn.

Kom og hør en forsker og en praktikker fortælle om, hvordan man kan forstå pædagogiske aktiviteter bedre, når man udvikler et analytisk blik på, hvordan børns roller etableres i hverdagens samtaler og få konkrete ideer til, hvordan I kan organisere det tværprofessionelle samarbejde, så I understøtter inkluderende læringsfællesskaber gennem gode deltagelsesmuligheder.
Mette Frank, pædagog, inklusionsvejleder, Gilbjergskolen
Ulla Lundqvist, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole