Gå til indhold

Hvordan kvalificeres ansatte på SFO, fritids- og klubområdet pædagogisk?

Møde/webinar i netværk for fritids- og klubområdet for pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 13. september 2022
Kl. 09.00 - 11.00

Tilmeldingsfrist:

10. september 2022

Pris

Gratis

Tilmelding

Tilmelding nødvendig senest 10. september af hensyn til forplejning

Tilmelding

KP vil fortælle om de mange forskellige muligheder, du som ansat og dig som leder via professionshøjskolerne har for at opnå fritidspædagogisk kompetenceudvikling. Der er muligheder for den enkelte og for jer som gruppe uanset erfaring og uddannelsesbaggrund.

På finansloven er i 2022 afsat 46,8 millioner kroner, og i perioden 2023-2025 er årligt afsat 123,4 millioner kroner til de SFO’er og fritidsklubber, der har flest udsatte og sårbare børn og unge. Hensigten er, at der skal ansættes flere og mere uddannet personale.

Flere forskellige undersøgelser (også foretaget post Corona), konkluderer for det første, at alle børn og unge på tværs af sociale klasser potentielt er udsatte eller i mistrivsel; og for det andet konkluderes, at børn og unge i alderen 6-18 år har behov for fritidsinstitutioner og -klubber, hvor de møder voksne, som kan støtte børn og unge i deres dannelse, læring, udvikling og trivsel.

At møde den enkelte unge kræver mange kompetencer af de ansatte i SFO, fritids- og klubtilbud. Når børn og unge kommer i institutionen, så ønsker mange at blive rigtig dygtig til noget kropsligt og kreativt fx håndværk, rollespil, gaming, drama, musik, dans og teknologi. Samt særligt at blive mødt og få talt med andre voksne end forældre og lærere, hvilket har stor betydning for deres trivsel.

Det er almenkendt, at normeringer i SFO, fritids- og klubområdet er lave, og ikke mindst at det er svært at tiltrække arbejdskraft – særligt uddannede pædagoger.

Børn og unge har her og nu krav på at møde kompetente voksne i SFO, fritids- og klubinstitutionerne. De kan IKKE vente!

Er din institution også ramt af mangel på uddannet pædagogisk personale?

Oplever det uddannede personale behov for ny viden og kompetencer for at understøtte alle børns dannelse, læring, udvikling og ikke mindst trivsel?

Deltag enten via fysisk fremmøde eller online og hør om:

  • Almene kurser og fagspecifikke kurser i pædagogik for 6-18-årsområdet
  • Særligt tilrettelagte forløb for dig og dine kolleger på arbejdspladsen
  • uddannelser: Akademi i Ungdoms- & Socialpædagogik, PAU/pædagogisk assistent, Sporskifte/Merituddannelsen til pædagog og den pædagogiske diplomuddannelse
  • hvor og hvordan der kan opnås økonomisk støtte

Program

08.30

Mulighed for at netværke over kaffe/te og croissant.

De der deltager online må sidde med egen forplejning.

09.00

Oplæg om kompetenceudviklingsmulighederne

v. Sussie Kiilerich Bonde

09.50

Netværkende kaffe/te pause

10.00

Spørgsmål og debat

10.45

Opsamling på mødet/webinaret

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på fritids- og klubområdet, er du velkommen til at henvende dig til lektor Sussie Kiilerich Bonde (sukb@kp.dk)