Gå til indhold

Information om coronavirus

AFLYST: Hvordan kan vi håndtere stress blandt vore medarbejdere?

Hvordan kan vi håndtere egen stress?

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 16. april 2020
Kl. 08.45 - 16.00

Pris

1.875 kr. inkl. moms

Hvorfor denne konference

Københavns Professionshøjskole og stressforeningen inviterer – i samarbejde med BUPL Hovedstaden, HK Hovedstaden, Landsforeningen af Socialpædagoger og Skolelederforeningen i København – til konference om stress.

Stress resulterer i store menneskelige, kompetencemæssige og økonomiske tab for den stressede og for arbejdspladsen. Håndteringen af stress er vanskelig. Vi ved, at den måde lederen reagerer og handler på, når stresssituationer opstår på arbejdspladsen, er helt afgørende for om situationerne afhjælpes eller forværres. Vi ved, at lederen selv har stor risiko for stress og det påvirker hele arbejdsmiljøet og arbejdets kvalitet. Målet med konferencen er, at deltagerne får redskaber til at analysere stressproblemstillinger, skabe dialog om stress og få ideer til, hvordan man som leder kan håndtere stresssituationer og egen stress.

  • Hvad er stress egentlig?
  • Hvordan forebygger man stress i en presset organisation?
  • Hvordan kan man skabe et arbejdsmiljø, der kan få den stressede medarbejder tilbage?
  • Hvordan kan man som leder forholde sig til egen stress, når man samtidig skal håndtere andres stress?

Konferencen vil indeholde oplæg om stress og forebyggelse kombineret med erfaringsudveksling deltagerne imellem og erfaringsudveksling med medarbejdere, der har været igennem stressforløb.

Program

08.45

Morgenkaffe med brød

09.15

Velkomst og introduktion

09.30

Ledelse og stress

Rammer og paradokser i mellemlederens ledelsesrum v/ Malene Friis Andersen, PostDoc. Cand.psych.aut, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø

10.15

Ledergruppen som knudepunkt for stressforebyggelsen

v/ Mette Kjærgaard Svendsen, chefkonsulent, Arbejdsmiljø København

11.00

Kaffe pause - telefontid

11.20

Gode råd fra medarbejdere til ledere om håndtering af stressramte medarbejdere og egen stress

v/ Ghita Vejlebo, uddannelsesleder på Ledelse, Organisation og Forvaltning på Københavns Professionshøjskole

11.45

Nøglesamtalen og ledelsens håndtering af medarbejderstress

v/ Janne Skakon, organisationspsykolog, Phd. Institut for Psykologi, Københavns Universitet

12.30

Frokost og telefontid

13.30

Stressramt på arbejdspladsen

Fortællinger fra nogle af Stressforeningens medlemmer

13.45

Workshop

Videndeling og sparring – kaffe undervejs

15.15

Paneldebat

Hvordan passer vi på lederne, så de kan passe på medarbejderne? Panelet består af: Oplægsholdere, Stressforeningens formand og repræsentanter fra Organisationerne

15.55

Afslutning – Tak for i dag!

Kontakt

Klaus Mygind

Konsulent

+45 24 69 28 45