Gå til indhold

Hvordan arbejder vi systematisk med de unges trivsel?

Møde i netværk for fritids- og klubområdet for pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 11. november 2021
Kl. 08.30 - 11.30

Tilmeldingsfrist:

8. november 2021

Pris

Gratis

Målgruppe

Alle med interesse for fritids- og klubområder fx politikere, pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale

Tilmeld

Fritids- og klubpersonalets erfaringer og forskning (bl.a. Egmont 2020: Ung i Coronaens Tid) viser, at unge i tiden under covid-19 har følt sig ensomme og nogle endda har udviklet angst og depressioner. Regeringen har givet 600 millioner kroner til håndtering af det faglige og sociale efterslæb, hvilket forventes omsat i skoleregi. Fritidsinstitutioner og klubber har i imidlertid en lang faglig tradition og praksis med at se de unge, som de er og understøtte dem i en bevægelse og udvikling mod større trivsel socialt og fagligt. Mestring af livet læreres i høj grad også uden for skole og uddannelsesinstitutionerne.

Ét kendetegn ved et godt fritids- og klubtilbud er systematisk arbejde med børn og unges trivsel (EVA 2019: Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud?).

Så hvordan kan der arbejdes systematisk med de unges trivsel?

Vi har inviteret inklusions- og trivselspædagogerne Vibe Grith Mobeck & Line Boysen Petersen fra Vesterbro Ungdomsgård for, at de kan fortælle om deres systematiske trivselsarbejde.

Vibe og Line vil fortælle om deres mangeartede indsatser og tilbud:

  • trivselsgrupper: sorg, skilsmisse, selvværd
  • trivselstemauger 4 gange årligt
  • systematisk overlevering og arbejde med fokusbørn
  • cool kids
  • sparring med kolleger
  • trivselssamtaler med forældre
  • netværks- og tværfaglige samarbejde

Fokus for mødet er inspiration til og drøftelse af, hvordan skabe systematisk trivselsarbejde i lige netop din institution, så ALLE børn og unge trives.

Måske kunne du også være interesseret i netværksmødet i september: Køn, krop og seksualitet i fritids- og klubpædagogikken

Hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på fritids- og klubområdet, er du velkommen til at henvende dig til lektor Sussie Kiilerich Bonde (sukb@kp.dk)