Gå til indhold

Information om coronavirus

Fysisk aktivitet i skolen – Fra teori til praksis

Physical Activity in Schools – From Theory to Practice

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 27. februar 2020
Kl. 08.30 - 16.00

Pris

150 kr.
Rabat til studerende. Studiekort skal fremvises ved registrering.

Målgruppe

Praktikere, politikere, forskere og studerende med interesse i forskning inden for fysisk aktivitet i skolen

Københavns Professionshøjskole afholder i samarbejde med Københavns Universitet en konferencedag med fokus på fysisk aktivitet i skolen.

Om formiddagen vil førende internationale eksperter fortælle om den nyeste forskning på området. Oplæggene foregår på engelsk. Om eftermiddagen afholdes praktisk workshops om igangværende projekter på skoler og i kommuner og teoretiske workshops, hvor forskning inden for mekanismerne bag sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring præsenteres.

Workshops afholdes på dansk.

Program

08.30

Kaffe og registrering

09.00

Foredrag/keynote speakers (English)

  • Welcome and why Physical Activity in Schools? Assistant Professor Anna Bugge, University College Copenhagen, Denmark
  • Physical activity and the developing brain. Professor Charles H. Hillman, Northeastern University, Boston, MA, USA
  • Aerobic and Coordinative Training – Effects on Cognition in Children. Prof. Henning Budde, Medical School Hamburg, University of Applied Science and Medical University, Germany

10.15

Pause

10.45

Foredrag/keynote speakers (English)

  • Effectiveness of school-based interventions for promoting physical activity: a meta-analysis. Associate Professor, Niels Christian Møller, University of Southern Denmark, Odense, Denmark
  • The Finnish way to add physical activity in schools. Schools on the Move – toward physically more active and pleasant school days. Research Director Tuija Tammelin, LIKES Research Centre for Physical Activity and Health, Finland.
  • Key factors for successful implementation of physical activity in schools? Norwegian School-Based Physical Activity Interventions. Professor Geir K. Resaland, Western Norway University of Applied Science, Norway

12.00

Frokost

13.00

Workshop runde 1 (dansk)

14.00

Kaffe & videre til næste runde workshops

14.30

Workshop runde 2 (dansk)

15.40

Afrunding

16.00

Tak for i dag

Workshops eftermiddag

Der bliver mulighed for at melde sig på to forskellige workshops (se under tilmelding). Der vil ikke være samme kapacitet til alle workshops, så tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet. Alle deltagere får en e-mail med hvilke workshops, de er kommet på.

Projekt PULS. En lærer fortæller om projekt PULS – et projekt med intensiv træning i udskolingen. Morten Rudi Porsgaard fra Kornmarkskolen i Hillerød. Uddybende information kommer senere!

Dansk Skoleidræt præsenterer hvordan bevægelsesbegrebet kan forstås og nuanceres i en skolekontekst. Workshoppen er en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor vi laver konkrete aktiviteter koblet til modeller, som giver mening for både lærere og elever. Jacob Have Nielsen, dokumentationskonsulent og Lise Sohl Jeppesen, udviklingskonsulent, Dansk Skoleidræt.

BørnebasketFonden fortæller om projektet med BasketMatematik. Afprøvning af principper i hallen. Jens Laulund, direktør BørnebasketFonden og Jesper Hauge, Institut for Idræt og Human Ernæring, Københavns Universitet.

Svendborgprojektet. Ekstra idrætsundervisning i folkeskolen i en kommune. Fra et kommunalt perspektiv og fra et forskerperspektiv. Mette Skov, Svendborg Kommune og Heidi Klakk, forsker, Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet

To forskere fortæller om sammenhængen mellem bevægelse og læsning. Anne Kær Gejl, post doc, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og Anne-Mette Veber Nielsen, specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning.

En forsker fortæller om den aktuelle viden om de fysiologiske mekanismer bag effekten af fysisk aktivitet på motorisk læring. Lektor Jesper Lundbye-Jensen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Tre lærere fortæller om deres erfaringer og metoder til implementering af fysisk aktivitet i folkeskolen. Diskussion af ideer, muligheder og barrierer. Uddybende information kommer senere.

Hvordan forstår og håndterer lærere i udskolingen implementeringen af de 45 minutters daglige motion og bevægelse som følge af skolereformen Lektor Henrik Taarsted Jørgensen fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College, tager udgangspunkt i sit ph.d.-projekt og diskuterer, hvordan man kan fremme implementeringen af bevægelse i skolen.

Kontakt

Har du spørgsmål om arrangementet, så kan du kontakte: