Gå til indhold

Information om covid-19

Fritidspædagogik og børneliv i overgange fra SFO til klub

Møde i netværk for fritids- og klubområdet for pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale med teamet.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 25. maj 2021
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Pris

Gratis

Målgruppe

Alle med interesse for fritids- og klubområder fx politikere, pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale

Tilmeld

I Københavns Professionshøjskole er vi i startfasen med et forskningsprojekt, der skal skabe viden om og undersøgelsesmetoder til fritidspædagogisk arbejde og børneliv i overgange fra SFO til klub. Det er en fase, der er underbelyst forskningsmæssigt, men hvor vi ser empiriske eksempler på fritidspædagogiske udfordringer med børn, der reagerer på øget selvstændighed, flere faglige forventninger, mv., og det er samtidig en fase, hvor antallet indskrevne børn svinder.

I forbindelse med projektet, står vi foran en opgave med at designe en national kortlægning af kommunernes overgangspraksisser, for at blive klogere på, hvordan overgangen for skole/fritidspædagoger og børn ser ud, og diskutere hvilke muligheder og udfordringer der knytter sig til forskellige overgangsmodeller.

Vi inviterer derfor til et virtuelt netværksmøde, hvor fokus er på den fritidspædagogiske organisering af overgangen fra SFO til klub, og dermed også på børnenes overgange fra indskoling til mellemtrin. Vi ønsker at diskutere hvordan I organiserer jeres overgange? Hvordan I ser, at jeres børn og pædagoger arbejder med overgangen? Hvordan oplever I, at skolen understøtter overgangen?

På mødet får I indsigt i forskningsprojektets ambitioner og teser, og I får mulighed for at fortælle om, og gå i dialog om jeres overgangsmodeller, og de muligheder og udfordringer der knytter sig til det fritidspædagogiske arbejde med børns overgange i denne periode.

Vi håber, at vi sammen kan blive kogere på denne særlige fritidspædagogiske opgave, og de børneliv, der kan folde sig ud her. Og måske kan vi også formulere bud på, hvad fritidspædagogikkens opgave er i denne overgang?

Forskningsdeltagerne, Sofie Sauzet og Lærke Testmann, vil facilitere mødet. Indsigterne fra mødet vil blive brugt aktivt i designet af overgangsundersøgelsen.

Mødet vil desuden blive optaget, og indgå som værdifuld viden i relation til diskussionen af hvilke fritidspædagogiske organiseringer og fortællinger, der knytter sig til overgangsarbejdet.Hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på fritids- og klubområdet, er du velkommen til at henvende dig til lektor Sussie Kiilerich Bonde (sukb@kp.dk)

Spørgsmål om forskningsprojektet Fritidspædagogik og børneliv i overgange fra SFO til klub rettes til Sofie Sauzet Lektor, Ph.d. (sosa@kp.dk)

Se også vores arrangement den 14. april: Digitale teknologiers potentiale i fritids- og klubpædagogikken