Gå til indhold

Information om coronavirus

Faglig inspiration til styrkelse af jeres fagteam via nye matematiklærere

GRATIS WEBINAR med faglig inspiration til modtagelsen af nye matematiklærere og stærkt fagteamsamarbejde i matematik. Har I ansat nyuddannede matematiklærere inden for de seneste 3 år, så meld dig til og hør mere om, hvordan din skole kan understøtte nye matematiklærere i et systematisk samarbejde med et stærkt fagteam.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 28. maj 2020
Kl. 15.30 - 17.00

Sted

Pris

Gratis, men tilmelding nødvendig

Tilmeldte får tilsendt et link til mødet via mail inden mødet.

Nye matematiklærere har høje ambitioner om at integrere nyeste fagdidaktiske viden om matematikundervisning i deres undervisning, men mange mister pusten i løbet af de første år i jobbet som lærer. Den bedste understøttelse af nye matematiklærere er et systematisk samarbejde med matematikvejlederen og et stærkt fagteam.

Danmark er et af de få lande i verden, som ikke har nationale retningslinjer for, hvordan vi modtager nye lærere, og samtidig ved vi, at matematikundervisningens øgede krav til bl.a. at udvikle elevernes ræsonnementer og matematiske kompetencer i øvrigt, giver anledning til store udfordringer for elever og lærere – nye som erfarne.

Derfor er vi optaget af at udvikle matematikundervisningen ved at se på, hvordan nye læreres opdaterede fagdidaktisk viden kan bidrage til at styrke et fagteam, der så omvendt kan hjælpe de nye lærere med righoldige erfaringer.

Ved dette webinar faciliteret af Københavns Professionshøjskole giver vi inspiration til:

  • hvordan I som skole/kommune kan sikre en systematisk modtagelse af nye matematiklærere i et matematikdidaktisk jobstartsforløb
  • hvordan I som skole/kommune udvikler en god samarbejdspraksis i fagteamet

Og vi giver indblik i, hvordan begge dele kan forbedre elevernes læringspotentiale i matematik.

Skoler/kommuner inviteres til at deltage i et jobstartsforløb fra skoleåret 2021/2022, hvor skolens matematikvejledere (eller andre matematiklærere) uddannes til dels at understøtte nye matematiklæreres første møde med praksis og dels at understøtte og systematisk lede en faglig og fagdidaktisk udvikling af det samlede fagteam.

I projektets halvanden-årige varighed vil konsulenter/læreruddannere fra Københavns Professionshøjskole gratis bidrage med konkret udvikling på jeres skole / kommune med henblik på at understøtte jeres systematiske og fagdidaktiske indsats for modtagelsen af nye lærer i stærke fagteams, så elevernes læring og matematiske kompetencer styrkes.

Hvis du ikke kan deltage i webinaret, men har lyst til at høre mere om jobstartsforløbet, så tøv ikke med at ringe eller skrive til Ida Redder Honoré på 41 89 89 30 eller mail: idre@kp.dk eller Louise L. Falkenberg på tlf.: 41 89 88 07 eller mail: lofa@kp.dk