Gå til indhold

Information om covid-19

Elever i læse-skrivevanskeligheder: Undervisning, der matcher elevernes behov, 2021. København

Temadagen har fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder. Der er konkrete forslag til praksis på, hvordan en ordblindeindsats kan tilrettelægges i skolens fag.

Praktisk information

Dato

Mandag d. 4. oktober 2021
Kl. 09.00 - 16.00

Pris

950 kr. ekskl. moms

Arrangør

VIA University College og Nationalt Videncenter for Læsning

Tilmeld

Undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder må tilgodese hele elevens udvikling i alle fag

Temadagens fokus er undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder. Hvordan tilrettelægges undervisning, som udvikler elevernes læseforståelse og læseflow? Hvordan kan vi i skolen tilbyde eleverne undervisning, der tilgodeser elevens læringsbehov i fagene? Hvordan styrker vi i skolen og i samarbejde med forældrene elevernes selvforståelse, så læse- og skrivevanskelighederne ikke dominerer elevens selvopfattelse?

Igen i år inviterer Nationalt Videncenter for Læsning sammen med VIA University College til en spændende temadag med fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder. I år er der fokus på strategier til læseundervisningen – både strategier til automatisering af læseprocessen og læseforståelse. Her drøftes endvidere, hvordan elevernes læseforståelse kan afdækkes, også med brug af læse- og skriveteknologi.

Der gives konkrete forslag til praksis – baseret på forskning – på, hvordan en ordblindeindsats kan tilrettelægges i skolens fag.
Temadagen henvender sig til lærere, ordblindelærere og læsevejledere i grundskolen og på specialskoler samt til læse- og læringskonsulenter.

Program

09.00

Registrering og kaffe

09.30

Velkomst

V. Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

09.45

Intentionerne bag dagen

V. Kirsten Friis, konsulent, Nationalt Videncenter for læsning

10.15

Læseforståelsesstrategier – undervisning og evaluering

V. Louise Rønberg, lektor, Københavns Professionshøjskole

Kompetent læseforståelse kræver et avanceret samspil mellem basale færdigheder, strategier og læseerfaring. Alle fag og skolens læsevejledere må derfor samarbejde om at styrke elevers udvikling af generelle læseforståelses-strategier, de kan bruge på tværs af fag og tekster. Men dertil er det nødvendigt, at de enkelte fag støtter eleverne i at få øje på de strategier og læsemåder, der er specifikke i de enkelte fag. Oplægget diskuterer og opsummerer forskning på området og viser veje til måder at evaluere og undervise i læseforståelse på mellemtrinnet og i udskolingen.

11.30

Frokost og besøg hos forlagene

12.30

Elevens trivsel, motivation og self-efficacy

V. Helle Bonderup, lektor, VIA University College

13.30

Ordblindeindsats i alle fag - et eksempel på en konkret indsats

14.00

Eftermiddagskaffe og besøg hos forlagene

14.30

Flow i læseundervisningen i 3. klasse

V. Elsebeth Otzen & Mia Graae, lektorer, Københavns Professionshøjskole

15.45

Tak for i dag og på gensyn

V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning

Jacob Spangenberg

Konsulent

+45 41 89 89 59