Gå til indhold

Elever i læse- og skrivevanskeligheder: forebyggende indsatser. Aarhus

Praktisk information

Dato

Fredag d. 29. april 2022
Kl. 09.00 - 16.15

Pris

950 kr. ekskl. Moms

Tilmeld

Det er væsentligt, at elever i risiko for ordblindhed og andre læse- og skrivevanskeligheder modtager forebyggende indsatser i klassen, og at disse er tilpasset elevernes særlige behov og tilgodeser hele elevens udvikling.

Temadagens fokus er forebyggende indsatser, så læse- og skrivevanskeligheder kan reduceres. Hvilke indsatser kan være i spil – og hvordan stilladserer og styrker de elevernes læsning og skrivning? Hvordan kan der tilrettelægges en forebyggende undervisning, som både udvikler elevernes afkodningsfærdigheder, læseforståelse og læselyst? Hvordan kan skrivning allerede fra 0. klasse støtte op om elevernes læseudvikling? Det er nogle af de spørgsmål, som temadagen forsøger at svare på. Forskning og praksis kobles – og der gives eksempler fra dansk undervisningspraksis til inspiration til egen praksis. Indsatserne er primært målrettet indskolingen, men kan overføres til andre elever i læse- og skrivevanskeligheder på fx mellemtrin, i specialtilbud og for flersprogede elever med brug for særlig sprogundervisning.

Program

09.00

Registrering og kaffe

09.30

Velkomst

V. Lene Storgaard Brok, centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

09.45

Intentionerne bag dagen

V. Kirsten Friis, konsulent, Nationalt Videncenter for læsning

10.15

Guided reading som metode til forebyggelse af læse-skrivevanskeligheder

V. Wenche Kortbæk, læsevejleder og Lisbeth Skov Thorsen, læsekonsulent, Rudersdal Kommune

11.45

Frokost og besøg hos forlagene

12.30

Virkningsfulde greb, når afkodningsvanskeligheder skal forebygges

V. Helle Bonderup, lektor, VIA University College

13.30

Fra kommunal politik til praktisk indsats på skolen – et eksempel på en konkret indsats

V. Lene Brændgaard Thomsen, ordblindevejleder ved Lind Skole

14.00

Eftermiddagskaffe og besøg hos forlagene

14.30

Værktøj til vurdering af elevernes tekster

V. Lis Pøhler, MA i specialpædagogik

16.00

Tak for i dag og på gensyn

V. Kirsten Friis, konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning

Kontaktperson

Jacob Spangenberg

Konsulent

+45 41 89 89 59