Gå til indhold

Ekspertpanel om fremtidens digitaliserede velfærdsstat

Tager chatbotterne over? Hvem beskytter borgerne, når regnearket kan tænke? Den 7/6 kan du spørge eksperterne!

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 7. juni 2023
Kl. 15.00 - 16.30

Pris

Gratis

Tilmeld

Du er hermed inviteret til KP’s ekspertpanel om fremtidens digitaliserede velfærd den 7/6 kl. 15:15-16:00 (og til at dele invitationen i jeres netværk).

Dørene åbner kl.15:00, hvor panelet gør sig klar og alle er velkomne til at være med på Sigurdsgade 26, 2200 København i SIG.B086_Store_Auditorium. Alternativt kan du se panelet online her.

Arrangementet er en del af vores tværprofessionelle tema Digitale projekter, beslutningsteknologi og datasikkerhed. I løbet af samme dag har vi sendt studerende fra 3 af vores uddannelser* igennem vores Exploratorie (se evt. scenarierne på http://boxingfuturehealth.dk/) og løbende bedt dem forberede spørgsmål til panelet om fremtidens digitaliserede velfærdsstat. Du kan se, supplere og rangordne spørgsmålene her og er selvfølgelig velkommen til også at række hånden op i salen.

Panelet består af:

Anja Svejgaard Pors, docent hos KP. Hendes forskning fokuserer på, hvordan teknologi og styring ændrer mødet mellem borger og medarbejder i offentlig velfærd. I etnografiske mikrostudier har hun undersøgt digitalisering bredt i offentlige institutioner såsom: borgerservice, dagtilbud, folkeskolen, jordemoderkonsultationer, hospitaler, plejesektoren og i uddannelsesvejledning.

Erik Postelmans, lektor ved Københavns Professionshøjskole og underviser i arbejdsret og forvaltningsret. Han har en særlig interesse for de offentligt ansattes ansættelsesforhold, især tavshedspligten over for ytringsfriheden. Han er også interesseret i beskyttelsen af personhenførbare oplysninger og retssikkerhed for borgerne. Erik har tidligere rådgivet bl.a. den Nederlandske Ambassade og andre hollandske virksomheder om personalejuridiske og arbejdsretslige spørgsmål.

Louise Harder Fischer, lektor på IT-Universitetet i København og leder af MSc Digital Innovation & Management (DIM) uddannelsen. Hun underviser til daglig i ledelse af digital transformation og forandring, og forsker i sociotekniske problemstillinger i vidensarbejdet og -arbejdspladsen. Louise leder arbejdsgruppen “Futures of Work and Wellbeing” i Center for Digital Wellfare på ITU.

Ole Winther, professor i genomisk bioinformatik ved Biologisk Institut, Københavns Universitet og Genomisk Medicin, Københavns Universitetshospitaler og professor i datavidenskab og kompleksitet ved DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ole Winther forsker i maskinlæring og anvendelser i naturlig tekst- og biologisk sekvensanalyse.

Thomas Troels Hildebrandt, professor og leder af forskningssektionen for software, data, personer & samfund ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Han har stået i spidsen for flere tværfaglige forsknings- og innovationsprojekter med særlig fokus på fleksibel og ansvarlig digitalisering af lovgivning og arbejdsgange med anvendelse af kunstig intelligens. Han har været med til at skrive flere vejledninger om ansvarlig brug af AI sammen med Dansk Standard, sidder i advisory board for D-mærket og var med i KL’s teknologitænketank.

Samt ordstyrer Thorsten Brønholt, adjunkt ved Københavns Professionshøjskole. Han har en baggrund i statskundskab koblet med computernørderi og har blandt meget andet arbejdet som digitaliseringskonsulent hos Københavns Kommune. Hans akademiske arbejde (og hans PhD) fokuserer primært på sociale mediers (stats-)magt og de filosofisk/etiske aspekter af digitalisering.

*Professionsbachelorer, socialrådgivere og katastrofe- og risiko-managere

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til event’et, må I endelig skrive til undertegnede (@Thorsten) og ellers glæder vi os bare til at se jer den 7/6!

Vel mødt!

Amy, Jakob, Sanne og Thorsten; fra KP – Københavns Professionshøjskole

Kontakt

Thorsten Brønholt

Adjunkt

+45 51 38 02 99