Gå til indhold

Information om covid-19

Digitale teknologiers potentiale i fritids- og klubpædagogikken

Erfaringer fra en tid med civid-19 og restriktioner. Møde i netværk for fritids- og klubområdet for pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale med teamet

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 14. april 2021
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Pris

Gratis

Målgruppe

Alle med interesse for fritids- og klubområder fx politikere, pædagoger, ledere, pædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale

Al erfaring og meget forskning peger på, at de unge etablerer og plejer deres sociale liv og relationer i en blanding af den digitale verden (særligt i de sociale medier Facebook, Instagram og Snapchat) – OG ved at mødes fysisk. I det digitale ligger selvklart farer men bestemt også potentialer for at udvikle fritids- og klubtilbud for alle unge.

Igennem et år med Covid-19 og restriktioner har fritids- og klubtilbud søgt at lave godt fritids- og klubpædagogisk arbejde via digitale teknologier. Der er fundet mange mulige veje til at etablere fællesskaber mellem de unge, der sidder hjemme på egne værelser. Snart får de unge forhåbentligt mulighed for at mødes fysisk igen. Men hvilke erfaringer er gjort, og hvad kan tages med ind i en fritidspædagogik i en ny tid: efter pandemien.

Vi har inviteret Louise Hannibal Nordlund, Leder af Ung i Odsherred www.ungiodsherred.dk og Steen Søndergaard, lektor ved Videreuddannelse KP/Københavns Professionshøjskole (sts@kp.dk)

Til at fortælle om erfaringer og viden i forhold til digitale teknologier i den fritids- og klubpædagogiske praksis.

Deltag og debatter perspektiverne herfor i din praksis bl.a.:

  • Etableringen af de centrale klubber i 2016 har givet de unge større afstand til den fysiske klub. Kan de digitale teknologier ”nedbryde” afstande? give lyst og tryghed til at komme i den fysiske klub?
  • Kan det interaktive og skabende aspekt, som vi søger at opnå gennem de mangfoldige aktiviteter, der allerede tilbydes udvikles yderligere gennem inddragelse af digitale teknologier?
  • Siden folkeskolereformen i 2014 medførte en længere skoledag for børn og unge i Danmark har færre benyttet sig af fritids- og klubtilbuddene, og der ses et fremmøde på 46% i 4. klasse (Danmarks statistik, 2020). Hvordan kommunikere med og til de unge via digitale teknologier?
  • Kan vi skabe aktiviteter, der involverer både den digitale og fysiske verden som pokémon-jagten eller geocaching så de unge får bevægelse og undersøgelse ind i deres tilgang til de digitale teknologier?

Hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på fritids- og klubområdet, er du velkommen til at henvende dig til lektor Sussie Kiilerich Bonde (sukb@kp.dk)

Se også vores arrangement den 25. maj: Fritidspædagogik og børneliv i overgange fra SFO til klub