Gå til indhold

Dansk i mange retninger 2024 – et fagdidaktisk møde

En stemme – stemmen – flere stemmer – alle stemmerne - danskfaget i chatbottens tidsalder

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 7. marts 2024
Kl. 09.30 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
Auditorium W2.04
1799 København V
Vis adresse i Google Maps

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er overskredet

Pris

800 kr., ekskl. moms
200 kr., ekskl. moms, for studerende (plads til maks. 30 studerende til denne pris – først til mølle)

Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.

Chatbots er nu en realitet – i samfundet og dermed også i skolen. Hører kunstig intelligens til i danskfaget? Hvis svaret er ja, hvilke muligheder ser vi så for os? Kan det tænkes, at danskfaget – som et sprog-, litteratur- og dannelsesfag – har nogle særlige potentialer til at fokusere på stemme, tekst og perspektiv og gøre det i samspil med og gennem kritisk inddragelse af kunstig intelligens?

Årets konference kommer ikke med færdige svar, men lægger op til diskussioner af, om og hvordan vi kan arbejde med nogle af samtidens store udfordringer i danskfaget. Konferencen byder på bredt diskuterende keynotes og workshops.

Program

09.30

Ankomst og kaffe

10.00

Velkomst i lokalet ved arrangører

10.10

Hvad er sprogmodeller og generativ AI egentlig for noget?

Michael Riis Andersen, lektor, Danmarks Tekniske Universitet

Vendinger og ord som kunstig intelligens, generativ AI, sprogmodeller og ChatGPT er for nylig blevet allemandseje.

Disse teknologier har stor påvirkning på vores samfund, men hvordan virker de egentlig? Med særligt fokus på tekst og sprogmodeller giver oplægget et indblik i ‘maskinrummet’ for moderne kunstig intelligens.

10.45

Hvorfor lære at skrive, når AI kan gøre det bedre?

Peter Heller Lützen, specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning

Det er både besværligt og meget tidskrævende at lære at skrive, og de fleste bliver aldrig særligt gode til det alligevel.

Så hvorfor fortsætte med at lære det, når teknologien næsten altid kan gøre det bedre?

Skrivning for læring kunne være et muligt svar. Det stiller krav til viden, dømmekraft og tekstrevision.

11.30

Frokost og forlagsudstilling

12.20

Sagprosa og elevens egen stemme i chatbottens tidsalder

Christina Matthiessen, ph.d. i retorik, forsker og lærebogsforfatter

Sagprosatekster er tæt bundet til specifikke kommunikationssituationer.

Det gælder, hvad enten de udspringer af domænet hverdag, demokrati, produktion eller viden.

Hvilken rolle spiller elevens stemme i arbejdet med sagprosatekster inden for forskellige genrer? Og hvilket potentiale har chatbots til at accentuere elevens retoriske refleksioner og færdigheder?

14.55

Tilbage i salen

15.10

Kreativitet og digital dannelse

Cecilie Waagner Falkenstrøm, kunster og stifter af Artificial Mind

I oplægget sættes fokus på digital dannelse, og hvordan kunstig intelligens teknologier, fx GPT, fordrer nye spørgsmål om vores menneskelige rolle i skabelsesprocesser.

15.40

Afslutning

Nadia Raphael Rathje, ph.d.-studerende, DPU

Workshops

Workshopledere: Kristine Langstrup, IT-vejleder og udskolingslærer i dansk, engelsk og kristendomskundskab, Usserød Skole, og Christian Larsen Langstrup, udskolingslærer i dansk og historie og medarbejder i PLC, Usserød Skole

AI er et vilkår for eleverne i dag. Udenfor skolen har de adgang til ChatGPT, indenfor skolen kan de anvende SkoleGPT og DanskGPT.

Hvordan klæder vi eleverne på til at tage ansvar for egen læring, forstå de etiske udfordringer, tage aktivt del i nutidens og fremtidens teknologier – og samtidig undgå at fokusere på forbud og dystopiske perspektiver? I denne workshop vil vi med udgangspunkt i afprøvede eksempler i udskolingen lægge op til ovenstående diskussion.

Workshopledere: Mathilde Lund Sinding, lektor og læsevejleder, Det Frie Gymnasium, og Signe Riis Petersen, Christianshavns Gymnasium

Med ChatGPT er der kommet en ny stemme ind i danskfaget. Hvordan lyder denne stemme – og hvordan kan vi stadig udvikle elevernes personlige stemme? I workshoppen vil vi dele øvelser, konkrete eksempler på og refleksioner over, hvordan man kan arbejde med ChatGPT i forhold til elevernes skriftlighed på ungdomsuddannelserne.

Workshopledere: Anne Boch, lektor, VIA University College, og ph.d.-studerende, AU, og Morten Øbro, dansklærer, Frederiksbjerg Skole

Hvad er det særlige, skrivning som æstetisk praksis kan i målingens og den kunstige intelligens’ tidsalder? I denne workshop vil vi afprøve og diskutere skrivning som æstetisk praksis.

Vi vil forsøgsvis flytte blikket fra skrivning som en måde at producere adækvate tekster og rette det mod den skrivendes mulighed for erkendelse og opmærksomhed på verden, sig selv og sig selv i verden.

Workshopleder: Trine Gandil, lektor, Københavns Professionshøjskole

Hvis kunstig intelligens hører til i danskfaget, hvilke muligheder giver AI så, og hvilke faldgruber og potentielle farer lurer?

Kom og vær med til at tale om, hvorvidt eleverne – og særligt dem med læse- og skrivevanskeligheder – får eller mister: 1) en stemme, 2) lysten til at læse og 3) evnen til at tænke selvstændigt.

Workshopledere: Jesper Bremholm, seniorforsker og ph.d., Nationalt Videncenter for Læsning, og Kristine Kabel, lektor og ph.d., DPU

I projektet ATEL (2018-2023) har vi udviklet og anvendt automatiserede analyser af elevers digitale skrivning i indskolingen.

I workshoppen viser vi eksempler på vores brug af AI og lægger op til en diskussion af fordele og ulemper, når kunstig intelligens assisterer lærerens didaktiske arbejde.

Kontaktperson

Jacob Spangenberg

Konsulent

+45 41 89 89 59