Gå til indhold

Information om coronavirus

AFLYST: Dansk i mange retninger 2020

Om at tale, ikke snakke – danskfaget i samtalens tjeneste!

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 12. marts 2020
Kl. 09.30 - 16.15

Tilmeldingsfristen er overskredet

Pris

500 kr. ekskl. moms (100 kr. ekskl. moms for studerende)

Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested.

Vi kommunikerer i dag på livet løs og mere end nogensinde før. Vi giver os til kende og interagerer i tale, skrift og lyd på de sociale medier, internetfora og i en række andre både velkendte og nye sammenhænge. Men bidrager al denne kommunikation til den fælles samtale, som et demokratisk samfund har brug for og bygger på? Eller skaber den større polarisering kulturelt, politisk, geografisk og socialt? På årets konference spørger vi, hvad danskfaget kan gøre for at tydeliggøre forskellen mellem at tale sammen eller i hver sin retning.

Konferencen byder på bredt diskuterende key-notes og workshops med fokus på samtalen i danskundervisningen. Desuden præsenteres nye danskfaglige ph.d.-projekter, og vi afslutter med kaffe… dialogkaffe.

Program

09.30

Ankomst og kaffe

10.00

Velkomst ved Erik Skyum-Nielsen

10.15

Samtalen i samfundet

Mads P. Sørensen, seniorforsker, Aarhus Universitet
Samtalen er en hjørnesten i vores demokrati. Sådan har det været, siden demokratiet opstod, og sådan er det stadig. Oplægget ser nærmere på og diskuterer ideen om samtalen som et centralt element i et velfungerende demokrati. Der anlægges både et historisk og aktuelt samt et teoretisk og empirisk perspektiv. Spørgsmålet er, om samtalen har ændret sig fra forsamlingshuset til Facebook.

11.15

Pause

11.30

Samtalen i danskfaget

Tina Høegh, lektor, Syddansk Universitet
De erfaringer, vi gør os med kommunikation og med samtalekulturer igennem uddannelsessystemet, er med til at danne os. De forskellige former for samtaler i klasserummet, som vi indgår i, inviterer til varierede dialogformer og måder at bruge sprog på. Oplægget undersøger gennem eksempler fra grundskole og gymnasium forskellige dialogformer i danskfaget.

12.30

Frokost

13.15

Workshops

Vælg mellem 7 workshops. Læs om dem nedenfor

14.30

Kaffe og kage

15.00

Til inspiration. Nye danskfaglige ph.d.-projekter

Dialogiske skrivere – forhandling skaber handling
Louise Molbæk, adjunkt, DPU, AU

Læsevanskeligheder i litteraturundervisningen belyst gennem et elevperspektiv
Nina Berg Gøttsche, lektor, VIA

15.40

Samtalen i samfundets og demokratiets tjeneste

Özlem Cekic, generalsekretær for Foreningen Brobyggerne – Center for Dialogkaffe

16.10

Tak for i dag

Workshops

Workshop 1: Den litterære samtale

I workshoppen spørger vi, hvad der kendetegner den gode, spørgende samtale om litteratur, og hvordan vi giver den optimale rammer i undervisning? Vi præsenterer nogle mulige scenarier og tilrettelæggelsesstrategier baseret på dels Forfatterskolens æstetiske samtaler og dels på erfaringer fra forfattersamtaler.
Workshopledere: Erik Skyum-Nielsen, lektor, KU & Louise Bang, ph.d.-studerende, DPU, AU

Workshop 2: Den flerkulturelle samtale

Hvordan kan man medtænke kulturel diversitet i litteratursamtalen? Og hvordan får elever med forskellige resurser del i fortolkningsfællesskabet? I workshoppen vil vi diskutere teoretiske perspektiver og praktiske tilgange til den litterære samtale i det sammensatte klasserum.
Workshopledere: Helle Rørbech, lektor, DPU, AU & Katja Gottlieb, folkeskolelærer, næstformand i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.

Workshop 3: Den grammatiske samtale

Klassesamtaler om grammatik indeholder normalt begrænsede elevbidrag og begrænsende talepositioner for elever. Workshoppen præsenterer og diskuterer Gramma3-projektet, hvor vi har forsøgt at tilrettelægge grammatikundervisning, der indeholder klassesamtaler af ”høj kvalitet”. Men hvad er kvalitet, og hvilke potentialer og udfordringer viser sig i praksis?
Workshopledere: Mette Vedsgaard Christensen, docent, VIA & Frida Ejlsersen, lærer, Ullerup Bæk Skole

Workshop 4: Den elevstyrede samtale

I workshoppen ser vi på, hvad der egentlig foregår, når elever taler med hinanden om skønlitteratur i danskundervisningen i grundskolen og i gymnasiet? Vi spørger også, hvad lærere kan gøre for, at det møde mellem forskellige oplevelser og fortolkninger – som er samtalens potentiale – kan finde sted.
Workshopledere: Bodil Tvede, lektor, Københavns VUC & Marie Dahl Rasmussen, lektor, KP

Workshop 5: Den dialogbaserede klassesamtale

Dialogbaseret undervisning er et muligt svar på, hvordan vi får vi skabt fagligt dygtige og socialt orienterede samfundsborgere, der trives i og bidrager til demokratiske fællesskaber. I workshoppen skitserer vi den teoretiske baggrund for tilgangen og deler metodiske greb til dialogbaseret undervisning i danskfaget.
Workshopledere: Marie Neergaard, lektor, Absalon & Iben Halling, adjunkt, GUX Sisimiut

Workshop 6: Den læremiddel-inspirerede samtale

I danskundervisningen er der meget mundtlig kommunikation. Men som genstand for undervisning og i fagets læremidler fylder mundtligheden mindre. Med afsæt i analyse af læremidler gives eksempler på, hvordan man kan arbejde med klassesamtale og lytning som indhold i danskfaget i grundskolen.
Workshopledere: Dorte Carlsen, lektor, UC SYD & Lene Illum Skov, lektor, UC SYD

Workshop 7: Den kritiske samtale om digitale tekster

Hvordan kan elever blive undersøgende og kritiske samtaledeltagere ved at indgå i gruppedialoger om digitale tekster? Workshoppen viser med udgangspunkt i et igangværende ph.d.-projekt og konkrete eksempler fra praksis, hvordan man kan tilrettelægge undervisning, som understøtter kommunikationskritiske samtaler mellem elever.
Workshopledere: Eva Dam Christensen, lektor, UC SYD, ph.d.-studerende SDU og Nanna Lykke Madsen og Lise Bennetsen, studerende, UC SYD

Praktisk information

Arrangør

Københavns Professionshøjskole (KP), Institut for Kulturvidenskab (IKV), Syddansk Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), Københavns Universitet, Dansklærerforeningen, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er den 1. marts 2020, hvorefter tilmeldingen er bindende.

Der er begrænsede pladser, og det er først-til-mølle-princippet.

Der er et begrænset antal pladser for studerende med henblik på den nedsatte pris. Ligeledes er der plads til 25 deltagere på hver workshop. Tilmeldinger for studerende og workshops bliver lukket, når pladserne er fyldte.

Pris

500 kr. ekskl. moms
100 kr. ekskl. moms for studerende (begrænsede pladser)

Priser inkl. forplejning

Kontaktperson

Jacob Spangenberg

Konsulent

+45 41 89 89 59