Gå til indhold

Nuancerende forståelser af børn i sorg og børn i skilsmissefamilier

Få forskningsbaseret viden om sorgramte børn og sorghåndtering.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 09.00 - 17.00

Sted

Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18
Lokale C012
2200 København N
Vis adresse i Google Maps

Tilmeldingsfrist

17. august 2023

Pris

Uden moms: 2.458 kr.
Med moms: 3.072,50 kr.

IDV-nummer

idv2334cm800

Tilmeld

Enhver lærer, pædagog eller sygeplejerske vil på et eller andet tidspunkt i deres karriere skulle forholde sig til en elev, der har mistet en forælder, en søskende eller anden betydningsfuld nær relation. Ligesom de fleste professionelle – pga. en høje skilsmisserate i Danmark – har erfaringer med børn, hvis forældre er gået fra hinanden.

Børns reaktioner på ændrede livsbetingelser kan komme til udtryk på forskellig vis, og de kan have vidt forskellige behov for omsorg, hjælp og støtte.

Få et nuanceret blik for børns individuelle oplevelser og reaktioner
På konferencen bliver du præsenteret for forskningsbaseret viden, der giver dig et fundament til i dit professionelle virke – som enten lærer, pædagog, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller anden profession – at forstå og møde disse børn med et nuanceret blik for deres individuelle oplevelser og reaktioner.

Du bliver introduceret til en gennemgang af videnskabelige og kulturelle forståelser af sorg, forskning om grundlæggende antagelser om børns sorg, forskning om kropslige reaktioner og kropshukommelse ved forældretab i barndommen.

Ligeledes vil du vil blive præsenteret for forskning om børns venskaber, når de er i sorg samt forskning om samtalegrupper og sorggrupper i skoleregi. Herunder børneperspektiver på deltagelse i skolebaserede samtalegrupper for børn med skilte forældre (børn i skilsmisse).

Program

08.45

Morgenkaffe

09.00

Velkommen. Introduktion til programmet og oplægsholdere

v/Anne Suhr, ph.d., adjunkt ved afdelingen for Opvækst, Trivsel og læring, Københavns Professionshøjskole.

09.15

Sorg – et historisk blik. Videnskabelige og kulturelle forståelser af sorg

V/Ester Holte Kofod, ph.d., adjunkt ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

10.15

”Sorgens verden i et børneperspektiv – Kroppen og det ordløse”

v/ Allan Køster, ph.d., seniorforsker ved Det Nationale Sorgcenter.

11.00

Pause

11.10

(fortsat) ”Sorgens verden i et børneperspektiv – Kroppen og det ordløse”

v/ Allan Køster, ph.d., seniorforsker ved Det Nationale Sorgcenter.

12.30

Frokost

13.15

Grundlæggende antagelser bag etableringen af sorg- og skilsmissegrupper i de danske skoler

v/Pernelle Rose, ph.d., post doc ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet og Anne Suhr, ph.d., adjunkt ved afdelingen for Opvækst, Trivsel og læring, Københavns Professionshøjskole.

14.15

Kaffepause

14.30

Børneperspektiver på deltagelse i skilsmissegrupper i de danske skoler

v/Pernelle Rose, ph.d., post doc ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

15.45

Pause

15.55

Børns venskaber i svære livssituationer

v/ Anne Suhr, ph.d., adjunkt ved afdelingen for Opvækst, Trivsel og læring, Københavns Professionshøjskole.

16.40

Tak for i dag

Anne Suhr, ph.d., adjunkt ved Afdelingen for Opvækst, Trivsel og læring, Københavns Professionshøjskole.

Kontakt

Anne Suhr

Adjunkt

+45 41 89 80 22