Gå til indhold

Børn i sorg – forskningsbaseret viden om børns sorg

Få forskningsbaseret viden om sorgramte børn og sorghåndtering.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 21. september 2023
Kl. 09.00 - 17.00

Tilmeldingsfrist:

21. juni 2023

Sted

Pris

Uden moms: 2.458 kr.
Med moms: 3.072,50 kr.

IDV-nummer

idv2334cm800

OBS: Link til tilmelding er på vej – tilmeldingen til konferencen åbner, når programmet er fastlagt

Enhver pædagog eller lærer vil på et eller andet tidspunkt skulle forholde sig til en elev, der mister en forælder, en søskende eller anden betydningsfuld nær relation. Børns sorg og reaktioner på de ændrede livsbetingelser, der opstår som følge af deres tab, kan komme til udtryk på forskellig vis.

På konferencen bliver du præsenteret for en bred vifte af forskningsbaseret viden, der giver dig et fundament til, i dit arbejde på skolen, at møde sorgramte børn og unge med blik for deres individuelle sorgreaktioner og livsomstændigheder. Du vil blive introduceret til en gennemgang af videnskabelige og populærpsykologiske sorgmodeller og teorier. Konferencens omdrejningspunktet er sorg, der knytter sig tabet af en nær relation og konsekvenserne af forældretab i barndommen. Du vil få viden om børn og unges sorgprocesser og herunder sorgen som et kropsligt fænomen.

Kontakt

Anne Suhr

Adjunkt

+45 41 89 80 22