Gå til indhold

Barnets lov og samspillet med udredningsværktøjet

Social- og Boligstyrelsen inviterer til temadag om barnets lov og samspillet med udredningsværktøjet.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 28. november 2024
Kl. 09.00 - 14.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V
Vis adresse i Google Maps

Pris

700 kr.

Tilmeld

Temadagen afholdes i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Det kræver en særlig indsats og fokus, når en ny lovgivning skal implementeres i praksis – det gælder for både medarbejdere og ledere. Med afsæt i vedtagelsen af barnets lov er Håndbog om ICS og Udredningsværktøjet blevet nydesignet og opdateret.

På temadagen får du inspiration til, hvordan udredningsværktøjet kan understøtte praksis ift. at leve op til barnets lov og lovens fokusområder særligt inden for emnerne: Børnesyn, rettigheder, inddragelse og større rum for socialfaglige vurderinger.

På temadagen har vi blandt andet inviteret følgende oplægsholdere:

Oplæg med afsæt i projekt ”Styrket inddragelse af børn med funktionsnedsættelser”

Line Berg og Berit Juel Christoffersen, lektorer og forskere ved VIA University College

I vores oplæg vil vi sætte fokus på inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser. Vi har i projektet blandt andet interviewet børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser, og oplægget vil handle om, hvad de mener om inddragelse, og hvordan de synes, at rådgivere bedst kan skabe rammer for god inddragelse. Vi sætter derudover fokus på den vigtige faglige vurdering af, hvordan barnet eller den unge kan inddrages, enten direkte eller ved et tilstræbt indefra-perspektiv.

Oplæg om styrkelse af de socialfaglige vurderinger med udredningsværktøjet

Katrin Leicht Schnohr, Lektor på Københavns Professionshøjskole (temadagen i København) & Maria Bülow, lektor på VIA University College (temadagen i Aarhus)

I oplægget får du inspiration til hvordan udredningsværktøjet kan kvalificere dine socialfaglige vurderinger, herunder hvordan redskaberne ægget og tragtmodellen kan bruges til at afgrænse fokus, skabe overblik over og prioritere i oplysningerne om barnet eller den unge og familien.

Udredningsværtøjet understøtter en helhedsorienteret og systematisk sagsbehandling og oplysning af sagen, så du som rådgiver får et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for socialt faglig at vurdere barnets eller den unges støttebehov.

Oplæg om samtaler med børn og unge med kommunikative og kognitive vanskeligheder med afsæt i metoden talking mats

Ida Marie Mundt, Lektor på Københavns Professionshøjskole

På handicapområdet kan inddragelse være en særlig udfordring, når barnet er kommunikativt og/eller kognitivt udfordret, da hensynet til funktionsnedsættelsen kan komme til at vægte højere end forpligtelsen til at inddrage barnet.

Ved at inddrage symbolsunderstøttelse, særlige strukturer for samtalen, kompensations strategier for funktionsnedsættelser, både kognitive, sociale, emotionelle og sensoriske, og styrke rådgiverens kommunikationskompetencer, kan en stor del af børn og unge med disse funktionsnedsættelser inddrages i højere grad.

Temadag i VIA, Århus den 12. november

Dato: Tirsdag d. 12. november 2024
Sted: VIA, Campus Aarhus N
Adresse: Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Kontaktperson

Katrin Leicht Schnohr

Lektor

+45 51 38 05 53