Gå til indhold
Rikke Lawsen og Henrik Stockfleth Olsen

Webinar: At lede kolleger uden at være chef

Hvordan kan vi skabe de bedste betingelser for kolleger, der leder kolleger?

Praktisk information

Dato

Mandag d. 28. oktober 2024
Kl. 09.00 - 10.00

Sted

Pris

Gratis – inviter gerne en kollega med.

Videooptagelse

Webinaroptagelsen udsendes til alle tilmeldte efterfølgende.

Tilmeld

Organisationer benytter sig i stor udstrækning af teamledere, teamkoordinatorer, projektledere, ressourcepersoner, faglige fyrtårne eller hvad de ellers benævner den samlede gruppe, som vi kalder kollegaledere.

Kollegaledere spiller en central strategisk rolle – både i den daglige drift og forbindelse med strategiske tiltag. Mange kollegaledere tænker ikke på sig selv som ledere. De taler selv om, at de ’bare løser nogle andre opgaver, end deres kolleger’. Men vi ønsker med webinaret at sætte lys på, hvor vigtige kollegaledere er for den samlede ledelse af organisationen.

Vi har gennem flere år arbejdet sammen med netop denne gruppe enten som undervisere eller konsulenter, og interessen og vilkårene for kollegaledere udvikler sig konstant.

På webinaret præsenterer vi den aktuelle viden om kollegaledernes situation. Derudover går vi på jagt efter, hvilke kanaler kollegaledere kan bruge for at få indflydelse og styrke deres position – en opgave, der kræver deltagelse af både kollegalederen og nærmeste leder.

Vi præsenterer viden om, hvordan kollegaledere kan styrke deres ledelsesfundament ovenfra i form af klar rammesætning.

Vi kommer med inspiration til, hvordan kollegaledere kan styrke deres autorisation nedefra i kraft af deres ledelseskompetence. Og endelig ser vi på, hvordan kollegalederne kan autorisere sig selv indefra og opnå en ægte accept af, at ’nu er jeg leder’.

Program

  • Velkommen og status: Hvad ved vi om kollegaledelse?
  • Rammesætning af kollegalederens arbejde – om af hente sin autorisation ovenfra
  • Den stærke ledelsesfaglighed – om at hente sin autorisation nedefra
  • Om at acceptere lederrollen – om at hente sin autorisation indefra
  • Afrunding og opsamling

Webinaret bliver afviklet i form af oplæg og med mulighed for interaktion med deltagerne

Målgruppe

Webinaret henvender sig til såvel kollegaledere som deres nærmeste leder, og vi vil anbefale, at de deltager sammen.

Kompetenceudvikling

Du kan udvikle dig fagligt i kollegaledelse og også blive afklaret ift., om du skal tage det næste skridt og blive formel leder. Det kan du gøre på vores modul ’Det personlige lederskab og forandring – parat til ledelse’:

Du kan også blive skarpere på at designe og facilitere forandringsprocesser på vores proceslederforløb:

Eller tage vores konsulentuddannelse hvor du bliver stærk på kollegaledelse, kommunikation og facilitering:

Køb bogen

Rikke Lawsen og Henrik Stockfleth Olsen er udkommet med bogen Parat til ledelse, som også handler om kollegaledelse.

Køb 'Parat til Ledelse' (Samfundslitteratur)

Kontaktpersoner

Vedr. det faglige indhold

Rikke Lawsen

Lektor

+45 41 89 74 03

Henrik Stockfleth Olsen

Lektor

+45 41 89 89 18

Vedr. tilmelding

Kursus