Gå til indhold
Jesper Tynell

Af hensyn til erhvervslivet

Når erhvervsinteresser trumfer demokrati og skattekontrol

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 1. juni 2023
Kl. 15.00 - 17.00

Sigurdsgade 26

Lokale B086

2200 København N.

Gratis at deltage

Du kan også se med online

Tilmeld

Foto: Ricky John Molloy

Kom med ind i erhvervslivets og centraladministrationens lukkede cirkler, når Jesper Tynell med udgangspunkt i sin bog ‘Af hensyn til erhvervslivet’ dykker helt ned i udbytteskatskandalen, og hvad betyder det for dig i den myndighed, som du arbejder i. Mød op til en spændende eftermiddag arrangeret af grund- og videreuddannelsen indenfor det skattefaglige område.

Hvor meget hensyn skal vi tage til erhvervslivets interesser?

Hvad vægter tungest, når vi skal finansiere vores velfærdssamfund? På den ene side ønsker medarbejderne regler, som er til at administrere, og oplysninger, som er nødvendige for at sikre en god og effektiv kontrol. På den anden side er erhvervslivets interesse at tjene penge. Indberetninger, administrative benspænd og tungt bureaukrati stjæler tid fra det, som genererer omsætning og overskud til erhvervslivet.

Hvordan forhindrer vi skattesvindel?

Vær med denne eftermiddag, og mød den prisvindende forfatter, som vil fortælle om, hvordan erhvervsinteresser kan sætte embedsmænd under pres og lede til usynlig politik, der bliver ført helt uden om Folketinget.

  • Hvilke hensyn skal politikerne agere efter, når de laver lovgivningen?
  • Når der er flere modstridende hensyn, hvordan skal de så prioriteres og vægtes i forhold til hinanden?
  • Hvad er embedsmænds rolle, når der skal prioriteres og vurderes mellem forskellige hensyn?

Det er nogle af de spørgsmål, som Jesper Tynell vil forsøge af besvare, når man afdækker håndteringen af refusion af udbytteskat.

Du vil også møde lektor fra diplomuddannelsen i skat Ulla Margrethe Hansen. Ulla vil facilitere eftermiddagen og drage paralleller til cases og fortællinger fra hverdagen, krydre med teorinedslag, oversætte til andre praksiseksempler og stille spørgsmål til Jesper Tynell.

Kort om Jesper Tynells bog

‘Af hensyn til erhvervslivet’ fra 2022 viser, hvordan erhvervshensyn i årevis har forhindret embedsmænd i at afværge den udbytteskatskandale, der har kostet statskassen over 12,7 mia. kroner. Selvom embedsmænd i årtier har advaret om, at de ikke kan kontrollere de mange refusioner af udbytteskat, og de skriver, at de ligefrem mener, at “mange refusioner sker på et falsk grundlag”, bliver Folketingets politikere ikke gjort opmærksom på truslen, og problemet bliver ikke løst. Det gælder stadig den dag i dag, hvor skattemyndighederne selv vurderer, at de fortsat udbetaler millioner af kroner i refusion af udbytteskat til nogen, der ikke bør få det.

Hensyn til erhvervsinteresser forhindrer igen og igen embedsmænd i at få lov til at komme igennem med deres advarsler og få indført den kontrol med aktionærerne, de mener, vil kunne forhindre svindlen. Jesper fremlægger i sin bog store mængder af nye dokumenter, der visualiseres med illustrative eksempler, når han holder foredrag.

Foredragsholder

Jesper Tynell
Journalist og forfatter
Uddannet cand.mag. i historie

Jesper Tynell

Vært

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06

Kontaktperson

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55

Kompetenceudvikling inden for økonomi og skat

Diplom i skat
Bliv opkvalificeret til at løse komplekse problemstillinger inden for det skattefaglige område – for offentligt som privatansatte.

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
Til dig, der ønsker at investere i din fremtid og skabe et stærkt fundament, der styrker dit administrative arbejde med aktuelle og relevante emner inden for offentlig forvaltning og administration. Her kan du bl.a. tage valgfrie moduler om ‘Økonomi og styring’ samt ‘Controlling og databearbejdning’ i den offentlige sektor.

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration
Bliv kvalificeret til at varetage mere komplekse funktioner og udviklingsopgaver i den offentlige forvaltning. Her kan du bla tage de to valgfrie moduler om økonomi: ‘Kommunalt regnskab, Regnskabsprincipper og –analyser’ og ‘Offentlig budgetlægning og økonomistyring, Budgettet – og hvordan man holder det!’